Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Čeští jezuité otevřou novou školu už letos

V nově zakoupené budově nyní začínají nutné stavební práce a opravy. Byla zahájena informační kampaň, na začátku dubna byly zveřejněny oficiální internetové stránky Nativity.cz, probíhá nábor učitelů a pedagogů volného času. Děti, které rodiče přihlásí, budou pozvány k výběrovému řízení. To bude obsahovat jak písemný test, tak také pohovor s členy komise složené z psychologa, pedagogů a jiných odborníků. „Předpokládáme, že výběrové řízení proběhne v květnu tohoto roku,“ doufá tvůrce a koordinátor projektu Josef Horehleď. Do prvních dvou tříd bude přijato okolo 25 dětí.

Nativity nabídne druhý stupeň základní školy. „Podobně jako víceletá gymnázia, která začínají Nativityjiž po páté třídě základní školy, tak i Nativity se bude věnovat dětem od šesté třídy,“ vysvětluje Horehleď. Čtyřletá všestranná příprava pro studium na střední škole je určena dětem, které mají nadání a předpoklady ke studiu, ale sociální podmínky, v kterých žijí, by jim za normálních okolností neumožnily střední a vyšší vzdělání. Jejich schopnosti se díky Nativity mohou plně rozvinout.

Tento školský model se poprvé objevil v roce 1971 ve Spojených státech, kde už vzniklo 64 škol tohoto typu. Prošlo jimi na 4200 absolventů, kteří nyní studují na 84 univerzitách. „Jako mladý jezuita jsem studoval teologii v Irsku. Tam jsem se setkal s kolegou, který předtím dva roky vyučoval na jedné ze škol Nativity v USA,“ vypráví Josef Horehleď. Brzy se pro školu nadchl a došel k přesvědčení, že podobná instituce by byla velmi užitečná i v České republice jako dobrá alternativa ke klasickým výchovným institucím.

Protože škola Nativity vždy vzniká tam, kde chybí ideální podmínky, nazývá ji autor projektu „školou do nepohody“. „Je vždy šitá na míru podle konkrétních problematických podmínek,“ zdůrazňuje český jezuita. Jejím úkolem je podporovat městské rodiny s nízkými příjmy, neúplné a pracovně přetížené rodiny. Pomáhá také dětem z národnostních menšin a snaží se usnadnit jejich integraci do společnosti.

Výhoda školy v Děčíně-Křešicích bude spočívat i v tom, že třídy budou mít omezený počet žáků, aby učitelé mohli při výuce uplatnit více individuální přístup. Důraz bude kladen na předměty důležité pro přechod na střední školu, na informatiku nebo i cizí jazyky. Škola Nativity nabídne celodenní program. Po běžném dopoledním vyučování bude pro děti připraven odpolední školní klub. Nebudou chybět hry, zábava a kulturní program a než se děti vydají domů, napíšou si ještě pod dohledem speciálních pedagogů domácí úkoly. Tak ubude rodičům starost s plněním školních povinností dětí a organizací jejich volnočasových aktivit.

Další informace a přihlášky v kanceláři školy Nativity (Křížová 25, Děčín I; úřední hodiny: úterý 15:00-18:00, středa 9:00-12:00 a čtvrtek 13:00-15:00; zs.nativity@hotmail.com; 733 225 822, 731 406 332, www.nativity.cz)

07. 04. 2008