Vyhledávání Menu

Cestou sedmi kostelů do kláštera v Zásmukách

Farnost Uhlířské Janovice zve na pěší pouť v rámci „Cesty sedmi kostelů“, která vychází 21. února 2015 ve 12.00 hodin od drahobudického kostela a směřuje do františkánského konventu u kostela sv. Františka Serafinského v Zásmukách. O něj pečují dobrovolníci z řad farníků.

Zakladatelem zásmuckého kláštera byl Adolf Vratislav hrabě ze Šternberka, nejvyšší purkrabí Českého království. Dne 1. srpna 1694 celý areál vysvětil sedlecký opat Jindřich Snopek. Klášter v době josefinských reforem nebyl zrušen, nicméně reformy vedly k tomu, že byl redukován počet řeholníků. Na začátku 21. století je v majetku farnosti Uhlířské Janovice. Péči o areál kláštera rozvíjí různí dobrovolníci z řad farníků, příznivců z uměleckých a skautských kruhů a mnoho dalších dobrodinců. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Cesta sedmi kostelů je pozvání ke společnému putování a vzájemnému obohacování, k objevování krásy místa, krajiny, kostelů, křesťanské tradice. Cesta sedmi kostelů je obdiv ke stavitelům chrámů, k řemeslu, umění, k možnosti předat dál poklady, které nám byly svěřeny. Je to možnost setkat se s křesťanstvím. Více na www.farnostjanovice.cz. (www.farnostjanovice.cz)

Aleš Pištora 16. 02. 2015