Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Charita hlásí rekordní výnos letošní Tříkrálové sbírky

Koledníci letos nasbírali do 14 727 pokladniček od dárců částku ve výši 63 774 919 Kč. Spolu s dárcovskými SMS, které přišly od diváků televizního Tříkrálového koncertu 4. ledna (celkem 393 552 Kč), činí prozatímní výnos letošní koledy celkem 64 168 471 Kč.

Letošní vykoledovaná částka tak předčila i doposud rekordní výsledek sbírky z roku 2005, kdy se na sbírkovém kontě sešlo přes šedesát dva milionů korun (bylo to krátce po úderu vln tsunami v jihovýchodní Asii, kam poté část výnosu sbírky směřovala).

„Rád bych poděkoval všem, kteří vlídně charitní koledníky přijali a přispěli do kasičky jakýmkoli finančním darem nebo poslali SMS,“ říká hlavní koordinátor sbírky Marek Navrátil. „Stejně tak vřelé díky všem koledníkům a dobrovolníkům, bez jejichž obětavosti, úsilí a odvahy by Charita ČR nemohla v takovém rozsahu pomáhat potřebným lidem, kteří si sami nemohou nebo neumějí v těžké situaci poradit u nás, ale i v zahraničí.“

„Posláním koledníků Tříkrálové sbírky je nejen vysbírat finanční dary pro potřebné v nouzi, ale především přinést radostné poselství o narození Ježíše Krista všem lidem dobré vůle,“ připomíná Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR. „Proto děkuji všem, kteří se na tomto poslání podíleli.“

V těchto dnech proudí částky z úředně rozpečetěných pokladniček na centrální sbírkový účet. Odtud bude sbírka do dvou měsíců rozdělena podle předem daného klíče: 65 % z příslušné částky poputuje zpět do míst, kde byla částka vykoledována a podpoří projekty místní Charity (např. koledníci v Aši koledovali na podporu místního Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a na podporu tělesně postižených v Aši; koledníci v Břeclavi na zateplení azylového domu Sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni; v Červeném Kostelci vybírali příspěvky na zdravotnický materiál a vybavení Hospice Anežky České a desítky a desítky dalších...)

Zbytek z vykoledované částky jde na podporu sociálních služeb poskytovaných v rámci diecézních Charit, na projekty humanitární a rozvojové pomoci do zahraničí (např. na výstavbu Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru). Zbylých 5 % tvoří režijní náklady sbírky.

Charitní Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Letos se koledování zúčastnilo více než 14 000 kolednických skupin, což představuje téměř padesát tisíc dobrovolníků. Více zpráv naleznete na stránkách: www.trikralovasbirka.cz.

Do Tříkrálové sbírky lze přispět celoročně a to prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč) anebo příspěvkem na konto sbírky 33001122/0800 u České spořitelny.

Převzato z www.trikralovasbirka.cz.

03. 02. 2009