Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Charita vyhlásila sbírkové konto na pomoc v pásmu Gazy

Na pomoci obyvatelstvu se prostřednictvím partnerské organizace Caritas Jerusalem podílí také Charita Česká republika. Pomoc je umožněna díky příspěvku Ministerstva zahraničních věcí ČR, které v těchto dnech přislíbilo podpořit humanitární akci realizovanou Caritas Jerusalem částkou 5 000 000 Kč. Charita ČR rovněž vyhlašuje sbírkové konto na pomoc do této oblasti, na které je možné přispět v českých korunách na účet: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 164.

Situace v oblasti Gazy je stále velmi obtížná a mnoho lidí zůstává bez přístřeší.  V oblasti přetrvává nedostatek jídla, léků, zdravotnického materiálu a hygienických potřeb. Caritas Jerusalem koordinuje svoji pomoc s agenturami Organizace spojených národů (např. WHO, UNICEF).

Přístup do oblasti zůstává velmi obtížný, nicméně naše sesterská organizace Caritas Jerusalem má přímo v Gaze 18 zaměstnanců a 5 dobrovolníků, kteří pracují v 6 centrech naléhavé lékařské pomoci, jednom zdravotním centru v Al Shati a na jedné na mobilní klinice.

Mobilní zdravotnický tým Caritas Jerusalem ošetřil přes 2 000 pacientů, převážně ve školách. Zdravotní centrum ošetřilo téměř 500 pacientů. Charita zároveň ošetřeným pacientům poskytuje pomoc, nejčastěji poskytuje oblečení, které ošetřeným často schází.

Caritas Jerusalem pokračuje v dodávkách zdravotnického materiálu do nemocnice v Gaze i do svých sedmi zdravotnických zařízení. Dodávky a jejich typ jsou vždy cíleny na základě průzkumu potřeb a jedná se vždy skutečně o momentálně nejpotřebnější materiál. Distribuovány byly tisíce balíků zdravotnického materiálu.

Nemocnici v Al Ashifa byla doručena nová sanitka zakoupená Charitou, na nákupu druhé ambulance pro nemocnici v Al Ahli nyní Charita pracuje.

Tým Caritas Jerusalem vytváří seznamy pacientů, kteří budou potřebovat protézu a ve spolupráci s organizací Prosthesis Specialist Assosiation Gaza připravuje nákup těchto protéz.

Podle plánu bylo rozdáno 1 000 přikrývek lidem bez domova, 3 420 rodin obdrželo od Charity potravinový balíček a distribuce dále pokračuje. Dalších 100 rodin (vybraných podle přísných kritérií) obdrželo přímou finanční podporu, distribuce této finanční podpory pokračuje (cílem je poskytnout podporu 2 000 rodinám). V současné době pokračuje také distribuce 4 000 hygienických balíčků.

Více na www.charita.cz

(Jan Oulík, aj)

09. 03. 2009