Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Charita pro oběti povodní na severovýchodní Moravě

Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské odvážejí do Nového Jičína vysoušeče a jedou se domluvit na dalším postupu pomoci. Další pomoc připravují Charity v olomoucké arcidiecézi.

Podle zkušeností, které jednotlivé Charity nabyly při pomoci po povodních v letech 1997, 1998 a 2002, bude pomoc následovat v několika fázích. Po první vlně okamžité materiální pomoci bude nutné se postarat o obnovu bydlení a věnovat se i psychické pomoci obyvatelům postižených oblastí. Charita se tradičně věnuje zejména těm, kdo si pro stáří, nemoc nebo hendikep nedokáží v dané situaci pomoci sami.

Charita ČR vyhlašuje sbírkové konto na pomoc obětem povodní na východní Moravě na číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906.

Současně Charita věnuje ze svého sbírkového účtu na tento účel 300 000 Kč.

Více na stránkách www.charita.cz, Kontakt: Jan Oulík, tiskové oddělení Charity ČR, mobilní telefon: 603 895 984.

Převzato z www.charita.cz.

25. 06. 2009