Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Charita pro oběti války v Gruzii


Tisková zpráva Charity ČR z úterý 12. srpna 2008
 

Charita ČR podporuje všechny výzvy k uzavření okamžitého příměří a k jednání, které by vedlo k mírovému řešení konfliktu.
 
Pokud máte zájem pomoci obětem válečného konfliktu, použijte prosím sbírkový účet Charity ČR číslo: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 153 (Gruzie) a variabilní symbol 126 pro Severní Osetii (Rusko).
 
Finanční prostředky poukázané na Gruzii budou využity prostřednictvím gruzínské Charity na okamžitou pomoc uprchlíkům v Tbilisi (jídlo, hygienické balíčky, zdravotnický materiál) a později doufejme i ve fázi obnovy zničených oblastí.
 
Finanční prostředky poukázané na Severní Osetii budou využity na okamžitou pomoc uprchlíkům, kterou zabezpečíme ve spolupráci s naším partnerem CRC a s Charitou Vladikavkaz.
 
Charita ČR se věnuje oblasti Severního Kavkazu dlouhodobě, pracuje zde již od roku 2000 jako styčná organizace Caritas Internationalis.
 
Posláním Charity je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, rasu, pohlaví a politickou příslušnost.
 
Více informací v příložené tiskové zprávě a na www.charita.cz.
Jan Oulík
 
Charita Česká republika
tiskové oddělení
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
 
telefon/fax: 296 243 341
mobilní telefon: 603 895 984

 

(LV)
14. 08. 2008