Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Charita pro oběti vichřice Emma

Vichřice si vyžádala v ČR dva lidské životy a způsobila velké materiální škody. „Z výtěžku sbírky chceme pomoci těm, komu vichřice způsobila škody. Zejména pak lidem, kteří si pro velkou nouzi, vysoký věk nebo jiný handicap nedokáží nebo nemohou pomoci sami,“ uvedl ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Sbírkové konto:

číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906

Do sbírky obětem vichřice lze přispět také formou dárcovské SMS na účet charitní Tříkrálové sbírky (konto je otevřeno celoročně). Formát dárcovské SMS je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777. Cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč.

Nezisková organizace Charita ČR pomáhá lidem v nouzi na území naší republiky bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Charita ČR provozuje řadu projektů také v zahraničí.

Pracovníci Charity pomáhali obětem povodní v České republice v letech 1997, 1998 a 2002, pomáhali i při jiných živelných katastrofách, jako bylo tornádo v Litovli, orkán Kyrill a požáry na Plzeňsku aj. Od úderu vlny tsunami v roce 2004 Charita působí dodnes rovněž v Indonésii a na Srí Lance.

Více informací na stránkách www.charita.cz

Jan Oulík
tiskové oddělení Charita ČR

04. 03. 2008