Vyhledávání Menu

Charita v Neratovicích slaví 25 let od svého založení


Farní charita Neratovice zve na slavnostní mši svatou, která se bude u příležitosti 25. výročí jejího založení konat ve středu 7. září 2016 od 11.00 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Libiši u Neratovic. Ředitelku charity Miroslavu Machovcovou ocení pražský arcibiskup kardinál Duka medailí biskupa Podlahy.


68452

Zdravotní sestry charity Neratovice, Foto: neratovice.charita.cz


Na mši svatou navazuje setkání v Domově seniorů v Libiši. Hosté jsou zváni na další program, který zahrnuje hudební vystoupení, výstavu rukodělných výrobků klientů charitních zařízení, ukázku zdravotních pomůcek a mnoho dalšího.

Miroslava Machovcová je ředitelka Farní charity Neratovice. Stála u myšlenky založit v Neratovicích Farní charitu v době, kdy v České republice novodobé charitní dílo teprve začínalo. 1. září 1991 tak s paterem Aloisem Kubým založila Farní charitu, jejíž hlavním posláním bylo od počátku služba nemocným a opuštěným lidem. Farní charita se za 25 let své historie velice rozrostla a stala se velkou organizací. Její největší sociální projekty jsou v oblasti domácí péče: je to především domácí zdravotní péče a pečovatelská služba v domácnostech. V současné době má Farní charita Neratovice 16 středisek po středočeském kraji. Zaměstnává více než 100 pracovníků. Mezi dalšími sociálními službami Farní charity Neratovice, patří její Dům s pečovatelskou službou v Libiši, provoz denního stacionáře, osobní asistence, odlehčovacích služeb a další charitní sociální pomoc. Více na www.neratovice.charita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 05. 09. 2016