Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Charita zahajuje semináře Rozvojového vzdělávání pro učitele ZŠ

Čtyřdenní semináře jsou součástí projektu Zvyšování povědomí o rozvojových otázkách v regionech, který je realizován za finanční podpory Evropské unie. Semináře budou v průběhu tohoto školního roku následovat i v dalších regionech České republiky. Učitelé se interaktivní formou seznámí s mnoha aspekty rozvojové problematiky, prohloubí nejen své teoretické poznatky, ale získají i metodickou podporu, jak zavádět tyto poznatky do své učitelské praxe a jak co nejvíce usnadnit žákům pochopení rozvojové problematiky. Zároveň obdrží i metodické materiály, které byly připraveny speciálně pro tyto semináře.

V dalších fázích projektu se základní školy budou moci seznámit s vytipovanými školami přímo v rozvojových zemích (Indonésie, Ukrajina), budou moci navázat s těmito školami partnerství a tvořit společné projekty.

Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Gajdíková, e-mail: ilona.gajdikova@charita.cz, tel.: 603 511 242.

Více o Charitě ČR naleznete na stránkách www.charita.cz

(aj)

10. 10. 2008