Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Charitní Tříkrálová koleda se blíží do finále

„V Charitě Ostrava máme zatím sečtenu zhruba třetinu pokladniček a pokud můžeme odhadovat z jejich výtěžku, dárci jsou letos štědřejší než loni,“ říká Dalibor Kraut z Charity Ostrava. „Možná částečně i díky mediální podpoře regionálního tisku a Českého rozhlasu Ostrava.“

O rostoucí štědrosti koledníků hovoří také zprávy ze Zábřeha, kde po sečtení výnosu všech pokladniček došli k částce o 2 % vyšší něž loni, ačkoli zprvu předpokládali, že lidé ve strachu ze zdražování a nově zavedených poplatků u lékaře přispějí letos menším obnosem.

Podobný výnos jako v loňském ročníku sbírky letos očekávají na Královéhradecku, kde již mají rozpečetěnu třetinu pokladniček. „Z výtěžku máme radost a získaná částka velmi pomůže charitním projektům, ale smysl Tříkrálové sbírky nevidíme jen v honbě za výsledky,“ podotýká koordinátorka sbírky v královéhradecké diecézi Alena Lorencová. „Kvalitu této akce spatřujeme v setkávání lidí, ve sbližování generací a výchovném působení na děti.“

Na Olomoucku již mají rozpečetěno přes polovinu pokladniček, na Uničovsku dokonce všechny pokladničky, v některých oblastech začnou sčítat obsah pokladniček teprve po víkendu. Předběžné výsledky jsou postupně aktualizovány na stránkách www.trikralovasbirka.cz (rubrika: Výsledky 2008). Přesnější čísla za celou Charitu ČR budou známa až koncem ledna.

Výnos Tříkrálové sbírky je každoročně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

V loňském roce (2007) do ulic obcí a měst vyšlo 13 438 kolednických skupinek a výnos sbírky činil 58,729 milionů korun. Také letos na koledu vyšlo kolem 40 tisíc dobrovolníků.

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět také dárcovskou SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč). Přispět je možné také prostřednictvím bankomatu České spořitelny, případně i přímo na účet Tříkrálové sbírky: 33001122/0800 u České spořitelny. Sbírkový účet je otevřen celoročně.

 

Více informací na stránkách www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz.

11. 01. 2008