Vyhledávání Menu

Chrám pro pravidelné ekumenické bohoslužby

Od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 se v Praze konalo setkání mladých pořádané komunitou Taizé, kterého se zúčastnilo 23 000 poutníků. Setkání pozdravil jak papež František, ale také řada významných osobností církevního i politického života. Na Nový rok v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava poděkoval představený komunity Taizé br. Alois za vřelé přijetí a pronesl odvážná slova k představitelům církví.

Bratr Alois po každé večerní modlitbě setkání Taizé pronesl krátkou promluvu k účastníkům. Na Nový rok v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava poděkoval rodinám, farnostem a sborům za vřelé přijetí a vyjádřil svou vděčnost za pomoc při organizaci pražskému arcibiskupovi kardinálu Dukovi a předsedovi Ekumenické rady církví v České republice Danielu Fajfrovi stejně jako dalším představitelům církví i lidem z veřejné správy.

Představený komunity Taizé pronesl odvážná slova k představitelům církví. Mimo jiné vyzval k větší eucharistické pohostinnosti nebo k všeobecnému respektu římského biskupa jakožto sjednocující duchovní autority (nikoliv v právním slova smyslu). V reakci na krásu svatovítské katedrály dále navrhl, aby křesťané v každém městě vybrali jeden chrám pro pravidelné ekumenické bohoslužby.

Bratr Alois také oznámil, že se s několika spolubratry a stovkou mladých z různých zemí vydá v dubnu 2015 do Moskvy, aby zde slavili pravoslavné Velikonoce. Následně se odeberou do Minsku a s jinou skupinou pak do Kyjeva a Lvova. Pouť do zemí, které nyní žijí v napjatých vztazích, je podle něj výrazem skutečnosti, že v Kristu je naděje a pokoj. Příští evropské setkání mladých pořádané komunitou Taizé se bude konat ve dnech 28. prosince 2015 - 1. ledna 2016 ve španělské Valencii. (Aleš Pištora)

Plné znění promluvy bratra Aloise.

Pozdravy pražskému setkání Taizé (resp. některé přeloženy do češtiny zde) a pozdrav prezidenta republiky.

Aleš Pištora 03. 01. 2015