Vyhledávání Menu

CHRÁMOVÉ SBORY ZAZPÍVAJÍ RYBOVU MISSU SOLEMNIS IN C


V sobotu 21. listopadu 2015 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha během mše svaté ke cti sv. Cecilie od 18.00 hodin v novodobé premiéře provedena „Missa solemnis in C“ Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815). Zpívat budou chrámové sbory pražské arcidiecéze pod vedením Josefa Kšici. Apoštolský nuncius arcibiskup Giuseppe Leanza při této příležitosti také předá papežská ocenění devíti osobnostem pražské arcidiecéze.


49876


V novodobé premiéře bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha provedena „Missa solemnis in C“ Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815). Sólisté: Dagmar Vaňkátová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Ondřej Šmíd – tenor, Tomáš Jindra – bas, Přemysl Kšica, Marie Pochopová – varhany. Zpívají spojené chrámové sbory pražské arcidiecéze, pražské katedrální žestě a pražský katedrální orchestr. Řídí Josef Kšica.

Apoštolský nuncius arcibiskup Giuseppe Leanza předá papežská ocenění devíti osobnostem pražské arcidiecéze.

Pan Libor Havlík získává řád „Ordine di San Gregorio Magno“ za svoji činnost v Kolpingově hnutí a spolupráci s Českou biskupskou konferencí a Arcibiskupstvím pražským při pořádání významných událostí.

Prof. Jiří Kuthan získává řád „Ordine di San Gregorio Magno“ za významné úsilí v bádání na poli křesťanské ikonografie, ale také za rozhodující přispění k založení Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK.

Prof. Josef Marek získává řád „Ordine di San Gregorio Magno“ nejen za své lékařské a vědecké zásluhy na poli české i světové medicíny, ale také za to, že během komunismu pomohl mnoha kněžím a biskupům.

Prof. Jan Royt získává řád „Ordine di San Gregorio Magno“ za významné úsilí v bádání na poli křesťanské ikonografie, ale také za rozhodující přispění k založení Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK.

Paní Marie Bláhová získává vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“ za svou věrnost a oddanost církvi při práci na pražském arcibiskupství, s níž navázala na službu svého otce Josefa Bláhy, spolupracovníka kardinála Tomáška.

Pan František Kopecký získává vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“ za zásluhy v oblasti školního vzdělávání, zejména za pomoc při obnově církevního školství po pádu komunismu.

Pan Josef Kšica získává vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“ za službu církvi a oddanost duchovnímu umění, jimiž povznesl úroveň hudby ve svatovítské katedrále.

P. Jaroslav Ptáček O. Cr. získává vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“ za svou kněžskou službu ve farnostech středních Čech,ale zejména za úsilí, které vynaložil na obnovu duchovního a náboženského života Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, jehož je členem.

Pan Hubert Petr Pavel Poul získává vyznamenání „Medaglia Benemerenti“ za svou vytrvalou připravenost k neúnavné službě ve farnosti a plodné pomoci kněžím, v níž navázal na svého strýce rektora kněžského semináře.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP uděluje "Medaili biskupa Podlahy" paní Ludmile Malíkové za její práci a pomoc ve farním společenství v Kostelci nad Černými lesy. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 16. 11. 2015