Vyhledávání Menu

Christian Helwing: Free Visit


Po bohoslužbě Popeleční středy, která v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu začíná 10. února 2016 v 19.00 hodin, se bude konat vernisáž postní intervence s názvem „Free Visit“. Autorem je německý umělec Christian Helwing. Projekt bude doprovázet série salvátorských Postních zamyšlení.


56628


Umění Christiana Helwinga je bytostně prostorové. Jde mu o změnu vnímání, o změnu atmosféry existující architektury, o vytvoření určitého experimentálního nástroje, jakéhosi pomyslného zrcadla, kterým zkoumá stávající historické a sociální vrstvy daného prostoru. Tak tomu bude i v akademickém kostele u Karlova mostu. Jeho pochozí socha protne tento starobylý chrám, jehož historie se dotýká jak středověkých dominikánských kořenů, tak i novověké jezuitské slávy přední intelektuální laboratoře české země.

Projekt Christiana Helwinga by se dal jednoduše shrnout pojmy tělo, pohyb, prostor. Pozorovatelům (farníkům, dalším návštěvníkům, turistům) při tom náleží zvláštní role, neboť v jeho umění nejde o pouhé pozorování určitého uměleckého díla. Jde o vědomé a zároveň tělesné prožívání prostoru a také o myšlenkovou revizi prožitého. Christian Helwing k tom sám říká: „Moje práce otevírá formy intuitivního a reflektovaného vnímání, které nestojí hierarchicky proti sobě, ale které se spojují. Pozorovatelé se v mém umění stávají tím hlavním.“

Nutno ještě dodat, že stranou Helwingova díla v akademickém kostele nezůstane ani slavení liturgie, naopak: celebrant se bude při bohoslužbě pohybovat v jeho samotném centru, stejně jako se s dílem nezbytně setká každý návštěvník liturgie vstupující do chrámu. Kurátorem intervence je Norbert Schmidt.

Projekt bude doprovázet série salvátorských Postních zamyšlení, ke kterým byli i letos pozváni inspirativní osobnosti. Debatní setkání s Christianem Helwingem a dalšími vzácnými hosty se uskuteční v sakristii kostela v úterý 15. března po mši svaté, která začíná v 19.00 hodin.

Postní intervence v kostele Nejsv. Salvátora mají již několikaletou tradici. Začínají vždy na Popeleční středu, kdy se jako obvykle koná tzv. Popelec umělců, setkání osobností ze světa víry a světa umění. Spolu s bohoslužbou, která otevírá dobu postní, se v tomto rámci pořádá také hudebně-literární pásmo a právě i setkání nad konkrétním uměleckým počinem speciálně připraveným pro pražský studentský kostel. V minulých letech přijali pozvání mimo jiné umělci jako Adriena Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Patrik Hábl, Jaromír Novotný či Michal Škoda. Více na http://ctu-uk.cz. (Norbert Schmidt)

Aleš Pištora 04. 02. 2016