Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Církev, ekumenismus, univerzální hodnoty

Prof. Sokol ve své přednášce bude pátrat po původu slova ekumenismus, zamyslí se nad tím, jaká jsou znamení pro ekumenismus v naší době, promluví o dvou principech sociální nauky (společné dobro a subsidiarita) a komplikacích s jejich dnešním přijetím. Pokusí se vymezit lidská práva a jejich univerzální povahu a dotkne se vztahu ekumenismu a II. vatikánského koncilu. Večerem provází Pavel Mareš, vstup je volný.

Prof. Jan Sokol, filosof, vysokoškolský učitel, překladatel. Jeho nejznámější knihou je Malá filosofie člověka: slovník filosofických pojmů. Spolupráce na překladu Nového zákona (český ekumenický překlad), textů Mistra Eckharta či Teilharda de Chardin. Ministr školství ve vládě Josefa Tošovského (1998), kandidát na prezidenta (2003). Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (2000-2007). (i17-11.farnoststrasnice.cz, Aleš Pištora)

02. 02. 2011