Vyhledávání Menu

Církev se připojuje k Hlasu zvonů pro Aleppo


Česká římskokatolická církev se připojuje k výzvě Hlas zvonů pro Aleppo (#bellsforaleppo). Již v pátek 21. října 2016 se v našich farnostech od 17.00 hodin rozezní zvony na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, který je naše naděje.


71280


Při vědomí, že nemůžeme mnoho učinit lidskými silami, a při hlubokém soucitu se všemi oběťmi nelidských podmínek panujících v bombardovaném Aleppu, Vás prosíme, aby se jako hlas trpících i v našich farnostech v 17.00 hodin rozezněly zvony a spolu se všemi jste se modlili za bratry a sestry v Aleppu a celé Sýrii. Prosíme, abyste tak učinili po dobu tří dnů od pátku 21. 10. do neděle 23. 10. na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, jenž trpí ve všech bezbranných a do nelidských podmínek uvržených lidí a který jediný je pevnou oporou naší naděje, že Bůh je silnější než jakékoliv zlo a zvítězí i v tomto bolestném kříži.

Kéž je tento hlas zvonů také připomínkou naší vládě i vládám světa, že nesmí mlčet a musí aktivně jednat, když jsou porušována základní lidská práva a páchány válečné zločiny proti lidskosti,“ říká se ve výzvě České biskupské konference.

Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí se 19. října na 107. Plenárním zasedání ČBK ve Vranově u Brna rozhodli podpořit #bellsforaleppo a vyzvat věřící i lidi dobré vůle k účasti na aktivitě Evangelické luterské církve ve Finsku, která v minulých dnech začala prosit o to, aby se zvony na kostelech po dobu 12 dnů (počínaje minulou středou) vždy v 17.00 hodin rozezněly jako výzva k modlitbě za oběti bombardování v Aleppu. Více než 200 finských farností na tuto výzvu zareagovalo a postupně se přidávají kostely v dalších evropských zemích, USA i Austrálii. Připomínka probíhá každý den a měla by vyvrcholit v pondělí 24. října, kdy se koná Světový den OSN.

Bude dobré, pokud farnosti v ČR potvrdí své zapojení organizátorovi (kontakt na odkazu níže) a mailem na tisk@cirkev.cz. Více na http://bellsforaleppo.org. (TS ČBK)

Aleš Pištora 19. 10. 2016