Vyhledávání Menu

Církev zaměstnavatel/zaměstnanec církve

Ve středu 24. února od 9.30  jste zváni v rámci Akademie nejen pro seniory na přednášku jáhna Ing. Martina Opatrného na téma Církev zaměstnavatel/zaměstnanec církve. V Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 Dejvice.

Akademie nejen pro seniory

„Stáří je zvláštní dobou milosti, ve které nás Pán znovu povolává, volá nás, abychom opatrovali víru a předávali ji, volá nás, abychom se modlili zvláště přímluvou, volá nás, abychom byli nablízku těm, kdo jsou v nouzi… Senioři, prarodiče mají schopnost chápat i ty nejobtížnější situace! A když se v těchto situacích modlí, je jejich modlitba mocná!“
Papež František I. (promluva k seniorům, Řím 28. 9. 2014)

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci
od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku
(kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.
Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.


10. 2. 2016  Arcibiskupský seminář – provede nás
     P. Jan Kotas

24. 2. 2016  Mgr. Ing. Martin Opatrný
     Církev zaměstnavatel / zaměstnanec církve

 9. 3. 2016  P. Vít Uher
     Postní duchovní obnova (9.30–12.30)

 23. 3. 2016  P. Jeroným Ertelt O.Carm.
     Postní promluva

23. 02. 2016