Vyhledávání Menu

Církevní budovy na Hradě chceme opět otevřít veřejnosti


Při příležitosti podpisu dohody o řešení restitučních nároků církve na Pražském hradě pronesl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 4. března 2016 řeč, v níž objasnil některé otázky vztahující se k jednání se zástupci Pražského hradu a výsledné dohodě.


57574

Foto: Jiří Macháně / Katolický týdeník


Dnešní podpis smlouvy považuji za jakousi symbolickou tečku za naplněním zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, v jehož úvodu se mluví o snaze zmírnit následky křivd, které byly spáchány komunistickým režimem. Dnešní den je tedy v jistém smyslu završením vůle naší společnosti (vyjádřené přijetím tohoto zákona z roku 2012) umožnit církvím a náboženským společnostem svobodný a nezávislý život, aby mohly přispívat k dobru naší společnosti.

Podobně jako v případě katedrály sv. Víta, jde i nyní církvi především o to, aby byla zachována její přítomnost v místě, které je pro náš národ symbolické. Nejen katedrála sv. Víta, ale celý Pražský hrad je duchovním, státním i kulturním symbolem drahým všem obyvatelům této země. Je ale také symbolem hodnot evropských, tedy lásky k bližnímu a otevřenosti k dialogu.

Komplex budov, o kterých je řeč, vždy patřil církvi. Kanovníci Metropolitní kapituly tyto domy budovali již od románské doby 11. století. Jak jsem však již mnohokrát řekl, církev netouží po majetku. Nenárokuje si majetek, který by nesloužil svému účelu. Vypořádání restitučních nároků je tak pro stát podstatně výhodnější, než vypořádání v rozsahu daném zákonem o majetkovém vyrovnání.

Jednání, která jsem vedl s panem prezidentem Zemanem, byla vedena snahou vyhnout se soudnímu řešení. Mám za to, že podobně jako v případě svatovítské katedrály, umožní i dnešní dohoda v současnosti chátrající a prázdné budovy obnovit a smysluplně využít. Rád bych připomněl, že díky dohodě o společném užívání katedrály se nám podařilo vlít katedrále do žil novou krev. Děkuji všem, kteří se na této spolupráci během šesti let mého působení podíleli, a to jak ze strany Správy Pražského hradu a prezidentské kanceláře, tak ze strany církevních institucí jako je Metropolitní kapitula a Kapitula Všech svatých.

Chceme se dívat do budoucna. Původní církevní budovy, které nám jsou vraceny, chceme otevřít nejširší veřejnosti. Osobně bych byl rád, kdyby se Pražský hrad stal ještě více cílem nedělních rodinných procházek a výletů. Kdyby se stal místem, které bude symbolizovat spolupráci státu a církve, která již dávno probíhá na mnoha úrovních.

Nové proboštství bude využíváno jako sídlo Metropolitní kapituly, Kapituly Všech svatých a Metropolitního soudu. Jiřský klášter bude po nutné důkladné rekonstrukci sloužit účelu, kterému sloužil do nedávna, tedy jako galerie umění. Počítá se s tím, že zde bude sídlit arcidiecézní muzeum, stálá expozice věnovaná duchovním dějinám českého národa a že bude vybudován prostor pro dočasné výstavy sakrálního umění. Plánují se také výstavy určené právě pro rodiny a děti.

Církvi bude dále poskytnuta možnost dlouhodobého spoluužívání baziliky sv. Jiří k náboženským účelům, jakož i užívání Mladotova s tím, že uvedené objekty zůstávají v majetku státu. V Mladotově domě se budou i nadále konat výstavy, komorní koncerty a další kulturní a společenské akce. Horní patro bude sloužit potřebám chrámového sboru a orchestru a rovněž tak jako zázemí pro liturgický provoz katedrály sv. Víta.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Aleš Pištora 04. 03. 2016