Vyhledávání Menu

Referát církevního školství Arcibiskupství pražského

Pomocný biskup Mons. Mgr. Václav Malý, biskupský vikář pro vzdělávání, řídí na Arcibiskupství pražském

Referát církevního školství (RCŠ) se zabývá problematikou  náboženského vzdělávání v katolických i ostatních školách, kterou analyzuje a vyhodnocuje pro potřeby arcibiskupa, resp. příslušného biskupského vikáře. Je nástrojem péče diecézního biskupa a příslušného biskupského vikáře o školství, vzdělávací proces a katechezi ve školách. V tomto smyslu je nadřízeným orgánem katolických škol v oblasti vzdělávacího procesu (srov. Kán. 806 § 1 CIC).

RCŠ v oblasti své působnosti jedná s příslušnými státními úřady, orgány samosprávy a partnerskými institucemi, s jednotlivými školami, se školskými referáty ostatních diecézí, se školskou sekcí ČBK a se zahraničními partnery v oblasti církevního školství.

RCŠ poskytuje odborné konzultace při tvorbě a aktualizacích školních vzdělávacích programů škol zřízených AP. Posuzuje programy vyučování katolického náboženství ve školách. Vede evidenci učitelů náboženství ve školách, včetně administrace kanonických misí, dbá na kompetenci a kvalifikační růst těchto učitelů.

Pracovníci RCŠ provádějí inspekce náboženské výchovy včetně inspekce výuky katolického náboženství v katolických školách a inspekce výuky nepovinného katolického náboženství ve školách zřízených státem nebo obcemi, resp. v soukromých školách.

Ve své činnosti spolupracuje RCŠ se školními kaplany a dalšími duchovními, kteří jsou odpovědni za duchovní správu ve školách. Rovněž spolupracuje s řediteli škol ohledně podmínek vyučování náboženství ve školách.

Referenti pro školství jsou podřízeni biskupskému vikáři pro vzdělávání. Vedoucí referent je členem rad školských právnických osob zřízených Arcibiskupstvím pražským.

RCŠ je pracoviště v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určené k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) na základě akreditace Arcibiskupství pražského udělené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR dne 10.07.2014 pod č.j. MSMT - 19968/2014-1.  


Kontakty:

REFERÁT CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ
Hradčanské nám. 56/16119 02
Praha 1 - Hradčany 

Mrr. Monika Vagenknechtová - vedoucí referent
Telefon: (+420) 220 392 196
E-mail: vagenknechtova@apha.cz
 

Ing. Jarmila Bláhová  - kontrolor školských právnických osob 
Telefon: (+420) 220 392 196
E-mail: jarmila.blahova@apha.cz 

08. 09. 2017