Vyhledávání Menu

Církevní školy se setkají v katedrále sv. Víta


Již třetí společná bohoslužba všech církevních škol pražské arcidiecéze se bude konat 28. června 2016 od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Sloužit ji bude biskup Václav Malý, biskupský vikář pro vzdělávání. Bohoslužbu bude v přímém přenosu vysílat TV NOE.


64061

Foto: Richard Horák


Ačkoli má každá z církevních škol svůj zvláštní ráz, patří do určitého širšího celku. „Všechny jsou jakousi výkladní skříní církve,“ říká biskup Václav Malý a dodává: „Církevní školy si v naší arcidiecézi získaly za dvě desetiletí své existence dobrou pověst. Patří jim nezastupitelné místo v bohaté spleti diecézních aktivit a organizací. Jsou velmi kladně hodnoceny i ze strany státních úřadů.“

Spolu s biskupem Malým budou koncelebrovat školní kaplani. V obětním průvodu ponesou některé školy školní pomůcky, jejichž pořízení bylo cílem konkrétní charitativní akce nebo symbolizuje pravidelnou charitativní činnost školy.  Po bohoslužbě budou v Arcibiskupském paláci oceněni laureáti Arcidiecézní soutěže žáků školní výuky náboženství. Celou bohoslužbu doprovodí Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia.

Při příležitosti konce školního roku oslovil farníky pražské arcidiecéze pražský arcibiskup kardinál Duka svým pastýřským listem. Připomíná v něm, že škola nemá jen vyučovat, ale také vychovávat. „Jde mi o výchovu, o kterou se mají starat především rodiče a s nimi pedagogové. Ale vychovávat musíme my všichni. Měli bychom si přiznat, jak jsme na tom sami. Společnost mravně narušená těžko někoho vychová,“ vybízí kardinál Duka k návratu k Bohu a hodnotám křesťanství. Domnívá se, že „je třeba větší spolupráce mezi církví a školami, aby se křesťanský pohled na politická a společenská témata dostal k žákům veřejných škol“.

Celkem na území pražské arcidiecéze působí 27 církevních škol a 38 školských zařízení sdružených do 26 právnických subjektů. Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 17 škol a 22 školských zařízení. Odpovědnost za jejich činnost jak v oblasti vzdělávací a výchovné, tak i ekonomické, nese biskupský vikář pro církevní školství pražské arcidiecéze biskup Václav Malý. V České republice máme přes 130 církevních škol s přibližně 20 tisíci žáků. Státní maturity ukázaly, že církevní školy patří mezi ty nejlepší. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 23. 06. 2016