Vyhledávání Menu

Církve mezi nemocné vyšlou nové nemocniční kaplany

V neděli 19. října 2014 se bude v kapli pražské Thomayerovy nemocnice od 14.00 hodin konat ekumenické bohoslužebné shromáždění, během kterého budou do další služby vysláni nemocniční kaplani. Ekumenickou bohoslužbu bude sloužit také biskup Karel Herbst SDB.

Do služby budou vysláni nemocniční kaplani, kteří v květnu letošního roku složili před odbornou komisí zkoušku způsobilosti ke kaplanské službě. Ekumenické bohoslužebné shromáždění s vysláním kaplanů je historicky první oficiální akcí tohoto druhu od doby, kdy byla podepsána společná dohoda mezi Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí o službě nemocničních kaplanů. Bohoslužebného shromáždění se zúčastní vrcholní představitelé těch církví ekumeny, jejichž jsou vysílaní kaplani členy.

V současné době je již celkem běžnou praxí, že v nemocnicích na mnoha místech České republiky slouží, vedle lékařů a zdravotnického personálu, i nemocniční kaplani. Službu nemocničních kaplanů upravují vnitřní předpisy konkrétní nemocnice a vysílání nemocničních kaplanů výše zmíněná dohoda. (Sandra Silná, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 10. 2014