Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Církve se shromáždily ke společné modlitbě

Slavnostní akce se nesla v duchu motta "Modlete se bez ustání" a předcházela 71. Plenárnímu zasedání ČBK, které se koná v Praze ve dnech 22. a 23. 1. Uskutečnila se v rámci "Týdne modliteb za jednotu křesťanů".

Na společné bohoslužbě byli přítomni katoličtí biskupové  –  kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup Jan Graubner, biskupové František Václav Lobkowicz, Jiří Paďour, František Radkovský; Mgr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví a Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Stanislav Piętak, Ph.D., biskup Slezské církve evangelické a.v.

Dále se zúčastnili synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Joel Ruml, Zuzana Dvořáková, vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví, biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal, děkan Husitské teologické fakulty prof. Jan B. Lášek, představitelé Armády spásy, kněží a věřící.

Bohoslužba začala slavnostním vstupním průvodem s rozžatými svícemi, které symbolizovaly světlo Ježíše Krista.  V úvodním slově zdůraznil exarcha ThDr. Ladislav Hučko úlohu řeckokatolíků v oblasti ekumenismu. O historii "Týdne modliteb" informoval přítomné biskup František Radkovský.

Kazatelem byl ThDr. Tomáš Butta, který připomněl, že starozákonní právo, spravedlnost a odplata byly nahrazeny milosrdenstvím a odpuštěním, které přinesl Ježíš Kristus. Vše vkládal do rukou nebeského Otce. Křesťan má do krajnosti prosazovat postoj neodplácení zlu zlem, což  vede i k jednotě křesťanů. Kazatel zmínil i  příklad mírumilovného a odvážného indického filosofa Máhátmá Gándhího.

V závěrečné části modlitebního setkání promluvil bratr Josef z Taizé, který též povzbudil věřící a vybídl je k jednotě. Slavnostní událost byla zakončena opět průvodem se zapálenými svícemi.

Převzato z TS ČBK
22. 01. 2008