Vyhledávání Menu

CM 863. Svatí Cyril a Metoděj

Národní galerie v Praze uspořádala výstavu o dějinách, tradici a úctě ke slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi. Výstava se pro veřejnost otvírá v Klášteře sv. Anežky České 1. listopadu 2013 a potrvá do 2. února 2014.

Výstava se symbolickým názvem CM 863 je pořádána u příležitosti 1150letého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Z podnětu Ministerstva kultury ČR Národní galerie v Praze připravila spolu s Moravským zemským muzeem, Muzeem umění Olomouc, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. výstavu věnovanou historii a reflexi cyrilometodějské misie v českých zemích.

Exponátově rozsáhlá výstava slučuje expoziční jádro výstav zpřístupněných na jaře tohoto roku v Olomouci a Brně, avšak koncept pražské výstavy je uzpůsoben unikátním prostorám středověkého kláštera sv. Anežky České a obohacen o cyrilometodějské památky české provenience. Vedle významných archeologických památek období Velké Moravy, reprezentujících historické souvislosti cyrilometodějské mise jsou vystaveny památky dokládající tradici cyrilometodějské úcty v našich zemích od středověku po současnost. Řada unikátních památek s cyrilometodějskou tématikou bude v Praze vystavena vůbec poprvé. Nedílnou součástí výstavy je i prohlídková trasa určená dětským návštěvníkům, bohatě ilustrovaná kresbami M. Kubáta. Více na www.ngprague.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 01. 11. 2013