Vyhledávání Menu

Co je pod pokličkou synodu o rodině?

Centrum pro rodinu Arcibiskupství pražského pořádá 12. března 2015 od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatu k synodu o rodině očima papežského teologa Wojciecha Giertycha. Diskutovat s ním bude doc. Jindřich Šrajer.

Církev se snaží hlásat „evangelium o rodině“, přesto však mají mnozí katolíci pocit, že jim spíše ukládá neúnosná břemena. V posledních desetiletích církev sice formulovala velmi hlubokou teologii manželství, na druhou stranu se konkrétní požadavky katolické morálky mnohým stále více jeví jako z jiného světa. Proč tomu tak je a co s tím? Pod pokličku synodu o rodině nahlédneme s teologem papežského domu Wojciechem Giertychem OP.

V rámci debatního večera se nechceme jen vracet k synodu o rodině, ale především otevřít obecnější otázky: Proč je nauka církve o manželství tak obtížně přijímána, a to i praktikujícími katolíky? Jak může církev konkrétně podpořit rodiny? Nevyhneme se ani otázce rozvedených a znovu sezdaných, kde synod u jedněch vyvolal očekávání, že papež František konečně všechno změní, u jiných zase obavy z morálního laxismu a rozdělení v církvi. Jak smířit učení evangelia o nerozlučitelnosti manželství a milosrdenství vůči lidem v často pohnutých životních situacích? Překlad z polštiny bude zajištěn.

Wojciech Giertych polský dominikán. Doktor morální teologie, přednášel v Krakově a na papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě. Od roku 1998 působil v generální radě dominikánského řádu, v roce 2005 jej Benedikt XVI. jmenoval teologem papežského domu a tuto službu plní dosud. Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 05. 03. 2015