Vyhledávání Menu

Adventní zastavení nad manželským slibem

 - aneb příprava na obnovu manželského slibu na svátek Svaté rodiny

52669

Sobotní odpolední duchovní obnova pro 44 manželských párů se uskutečnila 12. prosince 2015 od 15 do 18 hodin v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 (sv. Vojtěch). Duchovní obnovou provázel P.  Dr. Vojtěch Eliáš s tématem duchovního milosrdenství. Na programu byly dvě přednášky, možnost ztišení, svátosti smíření a adorace se závěrečným požehnáním.

Z myšlenek P. Vojtěcha Eliáše:
Milosrdná láska našeho Otce má být nástrojem, kterým máme přinášet křesťanství tomuto světu. Jestliže má nějaký vztah vytrvat, tak v něm musí mít své místo odpuštění postavené na lásce. Nástrojem Božího odpuštění má být osobní zkušenost s tím, že Bůh mě miluje. To je to, co zažíváme v manželství. Láska druhého nás přivádí k důvěře, že jsme milované děti. Dobrotivost Otce z nás vytváří Jeho děti, ne naše dobrotivost. Teprve, když jsme se setkali s Jeho milosrdenstvím, pochopili jsme, že jsme milované děti! My máme tomuto světu přinášet obraz Boha, který nám odpouští. To, že máme hříchy, není problém, kvůli tomu přišel Ježíš. My máme na sobě zažívat milosrdenství a nově se učit, co to znamená. Papež nás vybízí, abychom ukazovali tvář milosrdného Boha. Když zakouším Boží dobrotu, stávám se Božím dítětem.Ludmila Pivoňková 10. 11. 2015