Vyhledávání Menu

Další tipy na přípravy snoubenců v pražské arcidiecézi

43648

Mimořádná nabídka

Intenzivní příprava na manželství  8.–9. 9. 2017 – Praha 2 – farnost Vyšehrad. Povede Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

Přihlášky a informace na emailu svatba.krest@kkvys.cz

Snoubenecká setkání v rodině

Setkávání společenství maximálně pěti párů v bytě vedoucího manželského páru, deset večerů nad tématy z manželského a rodinného života.
Více na http://snoubenci.ascczech.cz/

Praha 1 – Akademická farnost u kostela Nejsvětějšího Salvátora

Cyklus o manželství: 
Společná příprava – každoročně, vždy v průběhu dubna, května, června Individuální příprava farníků
Více na http://www.farnostsalvator.cz/cyklus-o-manzelstvi

Praha 1 – ŘK farnost u kostela sv. Tomáše na Malé Straně

Příprava na manželství: obsahuje sedm setkání. Pro snoubence, kteří uvažují o svátosti manželství výhledově do jednoho roku. Vhodná též pro španělsky a anglicky mluvící snoubence.
Více na http://www.augustiniani.cz/farnost/svatosti-u-sv-tomase

Praha 1 – ŘK farnost u kostela sv. Jindřicha

Individuální přípravu pro slovenské snoubence vede P. Zoltán Balga v pastoračním centru. 
Více na http://www.praha.fara.sk/sviatosti/

Praha 4 – ŘK farnost u kostela sv. Anežky Spořilov

Snoubenecká setkání v rodině: vedou manželé Kudrnovi ve společenství několika párů.
Více na http://farnost-sporilov.cz/akce

Praha 4 – ŘK farnost Chodov

Příprava na manželství: vedou manželé Zindulkovi ve společenství několika snoubeneckých párů. Více na http://www.kcmt.cz/zivot-farnosti/priprava-na-svatosti/priprava-na-manzelstvi/

Praha 4 – ŘK farnost Kunratice

Kurz přípravy snoubenců pořádá ve spolupráci s Centrem pro rodinu Arcibiskupství pražského. Zahrnuje přednášky a práci ve skupinkách více na http://farnostkunratice.cz/2017/02/06/pripravy-snoubencu-v-kunraticich/

Manželství a rodina

Společná příprava na život v manželství – skupinový kurz dle nabídky.
Více na http://www.manzelstviarodina.cz/news/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi/

Rodinné centrum Praha 

Příprava na manželství a rodičovství probíhá ve skupině 6–10 párů pod vedením manželského páru.
Více na http://www.rodinnecentrum.cz/Priprava-na-manzelstvi/30. 06. 2015