Vyhledávání Menu

Další tipy na přípravy snoubenců v pražské arcidiecézi

43648

Last minute

Nabízí se několik volných míst v kurzu, který zahajují v Praze 4 - Kunraticích, v diecézním středisku mládeže Nazaret (Kostelní nám. 16). Obsahem i rozsahem jde o stejnou přípravu jako v Pastoračním středisku v Dejvicích, pouze trochu komornější a cyklus jednou za 14 dnů, viz farnost kunratice. Termíny setkání jsou ve středu od 19.30, data 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5. Kontakt: P. Vojtěch Smolka: 732 106 466, smolka.vojtech@gmail.com.


Snoubenecká setkání v rodině

Setkávání společenství maximálně pěti párů v bytě vedoucího manželského páru, deset večerů nad tématy z manželského a rodinného života.
Více na http://snoubenci.ascczech.cz/

Praha 1 – Akademická farnost u kostela Nejsvětějšího Salvátora

Cyklus o manželství: 
Společná příprava – každoročně, vždy v průběhu dubna, května, června Individuální příprava farníků
Více na http://www.farnostsalvator.cz/cyklus-o-manzelstvi

Praha 1 – ŘK farnost u kostela sv. Tomáše na Malé Straně

Příprava na manželství: obsahuje sedm setkání. Pro snoubence, kteří uvažují o svátosti manželství výhledově do jednoho roku. Vhodná též pro španělsky a anglicky mluvící snoubence.
Více na http://www.augustiniani.cz/farnost/svatosti-u-sv-tomase

Praha 1 – ŘK farnost u kostela sv. Jindřicha

Individuální přípravu pro slovenské snoubence vede P. Zoltán Balga v pastoračním centru. 
Více na http://www.praha.fara.sk/sviatosti/

Praha 4 – ŘK farnost Chodov

Příprava na manželství: vedou manželé Zindulkovi ve společenství několika snoubeneckých párů. Více na http://www.kcmt.cz/zivot-farnosti/priprava-na-svatosti/priprava-na-manzelstvi/

Praha 4 – ŘK farnost u kostela sv. Anežky Spořilov

Snoubenecká setkání v rodině: vedou manželé Kudrnovi ve společenství několika párů.
Více na http://farnost-sporilov.cz/akce

Manželství a rodina

Společná příprava na život v manželství – skupinový kurz dle nabídky.
Více na http://www.manzelstviarodina.cz/news/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi/

Rodinné centrum Praha 

Příprava na manželství a rodičovství probíhá ve skupině 6–10 párů pod vedením manželského páru.
Více na http://www.rodinnecentrum.cz/Priprava-na-manzelstvi/30. 06. 2015