Vyhledávání Menu

Děti a my

< předchozí témadalší téma >

"… příjmete děti ochotně a budete je vychovávat?"

(otázka oddávajícího při svatebním obřadu) 45145

Trváme na svých plánech, nebo chceme příjmout děti ochotně? 

Jsme si vědomi, že děti přijít nemusí a naše manželství je přesto platné a smysluplné?

Otázky k 7. večeru:
  1. Vzpomeňte na hezké zážitky z vaší původní rodiny (či blízkého okolí), co byste chtěli předat svým dětem.
  2. Čí starostí (muže, ženy, obou) je rozhodování o počtu dětí v rodině a způsobech, jak toho dosáhnout?

Otázky sestavili Jana a Jan Zindulkovi.

Ukázka z textů, které snoubenci obdrží tento večer (dokument MS Word)Ukázka z textů, které snoubenci obdrží k tomuto tématu.

Z publikace "Příprava na manželství - základní materiál" hovoří k tématu kapitoly 5. Plodnost a přirozené plánování rodičovství a 6. Plodná láska a odpovědné rodičovství.

"Body Tour" - průběh těhotenství slovem i obrazem!

11. 08. 2015