Vyhledávání Menu

Vztah k Bohu v manželství

< předchozí téma | další téma >

"... k tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen."


Počítáme s Bohem ve svém životě, když ho do svého manželství zveme tím,
že vstupujeme do manželství v církvi?


Otázky k tématu

  1. Co pro mě znamená život s Bohem? Jaký má pro mě osobně význam?
  2. Co bych rád/a s tebou dělal/a společně: modlitbu, četbu Písma, četbu duchovní literatury, sdílení hlubšího pohledu na svět, na Boha, na smysl života; naslouchal/a tvému pojetí, tvému pohledu na tyto otázky...
  3. Budeme chodit do kostela společně?
  4. Znám svátostný život svého partnera? Vím, jak často chodí na mši, kdy přistupuje k přijímání, ke svátosti smíření?
  5. Máme touhu mít (najít) své společenství? Jaké (modlitba, sdílení, kamarádství…)?
  6. Uvažovali jsme někdy o tom, že bychom se společně (nebo každý sám) přiblížili k některému z duchovních proudů v církvi?
  7. Jaký je můj názor na otázku společného duchovního vedení?
  8. Jak prožíváme slavení nedělí a svátků (každý sám za sebe), jak je chceme prožívat v manželství a v rodině? Jak prožíváme liturgický rok (advent, Vánoce, postní dobu, Velikonoce) dnes a jak ho chceme prožívat v rodině?
  9. Kdy necháme své děti pokřtít? Kdy bychom začali s náboženskou výchovou svých dětí? Odkdy s nimi začneme chodit do kostela?

Otázky sestavili Jana a Jan Šilhavých.

Ukázka z textů, které snoubenci obdrží tento večer (dokument MS Word)Ukázka z textů, které snoubenci obdrží k tomuto tématu.

Daniel Raus: Češi a ateismus

Jedna žena napsala po válce lubavičskému rabínovi: "Po událostech Šoa (také 'holocaust', vyvraždění 6.000.000 židů nacisty a ejjich spolupachateli) nevěřím v Boží existenci." Rabín jí tehdy odpověděl přibližně takto: "Nevěřím vám. Naopak. Vy v Boha věříte. Pouze existuje-li Bůh, existují morální pravidla a nároky. Lev není zlý, když žere jehně. To, že silnější utlačuje slabšího, se dá od čistě hmotných objektů očekávat. Bez Boha není důvodu očekávat něco jiného než zákon džungle. To, že jste zcela oprávněně zděšena válečnými hrůzami, je mi důkazem, že věříte, že svět má být dobrý. Že má mít etický rozměr. Jinak bychom se nemohli divit, že silnější či ozbrojený likviduje slabšího či neozbrojeného."

Jan Divecký, Příběhy Tóry, P3K, Praha 2005, ISBN 80-903584-1-1/80903587-1-8, str. 10-11.

 "Není to úplně hloupé téma, ale s duchovním životem nemám žádné zkušenosti" - zkuste osvědčené "Kurzy Alfa" a nebo kurz "Manželské večery"!

14. 03. 2017