Vyhledávání Menu

Denise Dick Herrová, MUŽI JSOU Z JUDY, ŽENY JSOU Z BETLÉMA

 UKÁZKA

I když je Kniha Rút tisíce let stará, zjišťuje autorka Denise Dick Herrová, že dialog v ní je velice současný. Bestseler Muži jsou z Marsu, ženy jsou z Venuše tvrdí, že muži mají sklon dívat se na svět z hlediska úspěchu a že se ve svých rozhovorech snaží získat a udržet moc, kdežto ženy mají sklon dívat se na svět z hlediska společenství a hovořit způsobem, který podporuje a udržuje vztahy. Při bližším zkoumání dialogů v Knize Rút zjišťuje Herrová, že stejné náhledy platily i v dobách biblických. Naopak, podle Herrové by bylo vhodnější tvrdit, že muži jsou z Judy na základě jejich zájmu o moc, prestiž a bohatství a že ženy jsou z Betléma, města v Judeji, jehož jméno znamená „Dům chleba“ a je obrazem obživy.

"Vždycky jsem věřila, že svět,  jak je zobrazen v Bibli, se velice lišil od toho v némž žiji já v západní Kanadě 20. století, s mým povoláním, počítačem a běžkami. Nedávno však se můj názor poněkud změnil. Po srovnání náhledů na komunikaci mezi pohlavími vyjádřené v  populárních knihách jako Muži jsou z Marsu, ženy jsou z Venuše od Johna Graye (český překlad Práh, Praha 2004, ISBN 80-85809-41-9) a Ty prostě nerozumíš: Ženy a muži v konverzaci  od Debory Tannenové (český překlad Mladá fronta, Praha 1995, ISBN 80-204-0470-8) s dialogy v Knize Rút, jsem došla k názoru, že rozdíly mezi naším světem a světen biblickým nejsou tak velké, jak jsem se kdysi domnívala."

Ludmila Pivoňková 18. 08. 2015