Vyhledávání Menu

Adventní zastavení nad manželským slibem

 - aneb příprava na obnovu manželského slibu na svátek Svaté rodiny.


V sobotu 13. prosince 2014 se uskutečnila odpolední duchovní obnova v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 (sv. Vojtěch). Zastavení nad manželským slibem si připravil Mons. Tomáš Holub.

 

Na programu byly dvě přednášky, možnost ztišení, svátost smíření, adorace zakončená požehnáním. Účastnilo se asi 25 manželských párů. Byla to zároveň příprava na obnovu manželského slibu při liturgii svátku Svaté rodiny.

Jako moto ke svým zamyšlením si P. Tomáš Holub vzal text z listu Filipanům 4, 1–7: Radujte se v Pánu stále, opakuji, radujte se… Vedl nás k tomu, abychom obnovili radost z toho, že k Pánu, který je blízko, nejdeme sami. Často prý potkává lidi, kteří nejsou schopni najít člověka, který by s nimi šel životem. „My jsme nastaveni tak, že to co máme, bereme jako normální a neradujeme se z toho. To, že jsme našli člověka, se kterým jdeme spolu a směrem k Bohu, i když to může být velmi složité, není samozřejmé a je to důvodem ke chvále Hospodina a k děkování,“ zdůraznil P. Holub a připomněl nám, že „Bůh naši lásku potřebuje, právě proto, že je to kamínek do dějin spásy!“ Další střípky z jeho přednášky, které nás také oslovily najdete na webu manželství.cz 

Plakát ke stažení ZDE

 

 

Ludmila Pivoňková 06. 06. 2016