Vyhledávání Menu

Další kurz efektivního rodičovství

 

Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv?  •  Co si počít, když dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly či domácí práce?  •  Mrzí vás, že se odchod z domu neobejde bez křiku, připomínání či odmlouvání?  •  Zdá se vám, že vás vaše děti neposlouchají?  •  Že dělají často pravý opak toho, než co byste vy jako rodiče potřebovali? 

56252Foto: Michal Němeček

Další Kurz efektivního rodičovství byl zahájen 18. února 2016 v Pastoračním středisku, Thákurova 3, Praha 6-Dejvice.
Kurz probíhá v deseti dvouhodinových lekcích ve čtvrtek večer od 19.00 do 21.00 hod. pod vedením Ing. Stanislavy Hruškové, Ph.D. Cena kurzu je 1 300 Kč za osobu nebo 1 800 Kč za pár. Ve skupině počítáme maximálně s deseti účastníky.

Přihlašujte se na emailu cpr@apha.cz nebo na tel. 220 181 777.

Kurz efektivního rodičovství pomáhá rodičům lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování.  

Cílem programu je praktický nácvik řešení nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají. Poskytuje rodičům podporu a pomoc při zvládání výchovných postupů,které vedou k dobrému fungování vztahu rodič – dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodině.

Skupina poskytuje rovněž bezpečné a přátelské prostředí, čas i prostor si o problémech s dětmi pohovořit, sdílet je s ostatními, vyměňovat si navzájem cenné zkušenosti o péči a výchově dětí. Nezanedbatelnou úlohou skupiny je načerpání nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl rodič dále schopen s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem svým dětem.   


 


Ludmila Pivoňková 11. 01. 2016