Vyhledávání Menu

Milosrdenství a modlitba

Tradiční sobota pro ženy 5. března přilákala do Pastoračního střediska 150 žen všeho věku, které naslouchaly přednáškám Mons. Aleše Opatrného, Th.D. a  PhLic. Kateřiny Lachmanové, Th.D. na téma Modlitba a milosrdenství. Jako inspiraci k prožívání roku milosrdenství přinášíme pár myšlenek z přednášky Kateřiny Lachmanové.

57839

Foto: Lucie Horníková / Člověk a víra


Modlitba není výkon, je to především vztah – protože víra je vztah. Jak stojí v dnešním čtení: „Před Jeho tváří budeme žít.“ (Oz 6,1-6). Ale vnímám Boží pohled jako pohled lásky, nebo spíš jako skrytou kameru?

Milosrdenství je Boží podstata. „Ježíš je Tváří Božího milosrdenství,“ napsal papež František v bule k zahájení Roku milosrdenství. Důvěru v Jeho milosrdenství nemůžeme přehnat. Vůbec tu nejde o naši dokonalost; naopak, „protekci“ má jen ten, kdo víc důvěřuje. Prorok Daniel se neopírá o své zásluhy, o svou svatost, ale modlí se: „Slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování… Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Panovníku, slyš, odpusť, neprodlévej, jednej! Kvůli sobě, Panovníku,“…neboli „pro tvou věrnost“ (srov. Dan 9, 17-19).

Nejdřív ale musíme prožít Boží milosrdenství na sobě, naučit se o něj opírat: „Cítím, že kdybych měla na svědomí všechny hříchy, které lze spáchat, se zkroušeným srdcem bych se vrhla Ježíšovi do náruče,“ napsala sv. Terezie z Lisieux.

Známý obrázek Ježíše od sv. Faustyny, s paprsky vycházejícími z jeho srdce se nemusí každému líbit. Nicméně nejde o umělecké dílo, ale o vyjádření podstaty Božího milosrdenství. V Deníčku sv. Faustyny stojí slova, která jí řekl sám Ježíš: „Nádobou na moje milosrdenství je důvěra…“ Proto se mohou stát slova modlitby: „Ježíši, důvěřuji Ti“ pro nás jakousi naběračkou, kterou můžeme čerpat z Božího milosrdenství třeba stokrát za den.

Potřebujeme důvěru dítěte, že „Táta to spraví, táta se postará, táta ví!" A díky Božímu milosrdenství pak můžeme přesouvat hory. Boží srdce je připravené se rozdávat i pro naši rodinu, jen je potřeba čerpat! Pro Boha není nic nemožného!

Společně s P. Marií v modlitbě Magnificat vyznáváme: „Boží milosrdenství trvá od pokolení do pokolení…“ To ale znamená, jak zdůraznil Jan Pavel II., že je v něm zahrnuto i naše pokolení! Boží milosrdenství je připravené se rozlévat i pro naši rodinu, pro náš národ, pro Evropu, pro celý svět... Důvěřujme v nezměrné, až marnotratné Boží milosrdenství. Ano, on je marnotratný ve své lásce.

Zpracováno se svolením K. Lachmanové. Záznamy přednášek je možné získat na adrese cpr@apha.cz.

 

 


 
Jana Šilhavá 20. 03. 2016