Vyhledávání Menu

Modlíme se za synodu

Modlíme se za synodu o rodině. Už v září 2014 papež František vyzval k modlitbám za synodu a sám sepsal a nabídl tuto modlitbu ke Svaté rodině: 

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.  

Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.  

Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení.  

Svatá Nazaretská rodino,
kéž příští biskupská synoda
dokáže ve všech vzkřísit vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny
a její krásy v Božím plánu.  

Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.  

Synoda biskupů se ve dnech 4.–25. října schází v Římě a věnuje se tématu Povolání a poslání rodiny v církvi a současném světě. Přípravný dokument, tzv. Instrumentum laboris, byl zveřejněn 23. června. Pracovní text je velmi bohatý, shrnuje nejen závěry loňské synody, ale i názory mnoha biskupských konferencí, organizací a jednotlivců z celého světa. Staví vedle sebe široké spektrum pohledů, obsahuje desítky témat i těžkostí, které prožívají současné rodiny.

Obecné informace o biskupské synodě naleznete na webu Tiskového střediska ČBK. Aktuální informace jsou k dispozici na webu Radia Vaticana. V průběhu synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux jako první společně kanonizovaný manželský pár, který nezemřel mučednickou smrtí.

Katolická teologická fakulta UK v Praze zve 4. - 5. 11. 2015 na mezinárodní vědeckou konferenci s názvem "Otázky rodiny v současném světě a současné církvi". Více informací ZDE.

Ludmila Pivoňková 13. 10. 2015