Vyhledávání Menu

POUŤ FARNOSTÍ A RODIN KE SVATÉ BRÁNĚ

Pěší pouť v rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016. Její hlavní trasa vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech přes Lhotku na pražské Vinohrady do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Nic ale nebrání tomu, abyste si vymysleli trasu vlastní.  

  57412

Foto: Jan Šilhavý


Přání papeže Františka, aby lidé vykonali alespoň krátkou pěší pouť do některého z jubilejních kostelů, inspirovalo nadšence z Modřanské a Lhotecké farnosti, aby připravili nejen pro sebe pěší pouť Prahou.  Možná to někomu bude připadat trochu zvláštní, ale kdo nezkusil, těžko posoudí. Lhotečtí farníci se například vydali pěšky ze Lhotky do kostela Sv. Cyrila a Metoděje v jubilejním roce víry a byla to pouť vskutku vydařená. Můžeme se o tom dočíst ve farním Věstníku č. 5/2013. 

Hlavní trasa pouti 

Pouť pořádá Pastorační středisko – Centrum pro rodinu ve spolupráci s Modřanskou, Lhoteckou, Michelskou a dalšími farnostmi. Hlavní trasa vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech na pražské Vinohrady do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kde je otevřena jedna ze Svatých bran. Prochází se kolem kostelů Panny Marie Královny míru na Lhotce, sv. Františka z Assisi v Krči a Narození Panny Marie v Michli. Díky tomu je možné si vybrat délku trasy podle individuální zdatnosti. Od kostela Nanebevzetí Panny Marie je to 12,7 km, ze Lhotky 8,8 km, z Habrovky 5,6 a z Michle 4,2 km. Předpokládaný čas příchodu do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně je 14.00 hodin.

Trasa je navržena tak, že její převážná část prochází zelenými oddychovými zónami a jen zbylé menší úseky jsou vedeny pražskými ulicemi. Vzhledem k tomu, že na hlavní trase jsou bohužel dvě poměrně ostrá stoupání a troje schody, připravili jsme pro poutníky se sníženou pohyblivostí a pro rodiny s malými dětmi dvě kratší speciální "kočárkové" trasy vedoucí od kostela sv. Václava v Nuslích (3 nebo 4,5 km). Přesné časy odchodů, detailní mapu ke stažení a další podrobnosti najdete na zvláštní stránce pouti: http://pout.modranskafarnost.cz.

Vymyslete si trasu vlastní

Zveme poutníky z dalších farností pražské arcidiecéze, aby se k této pouti přidali, ať už po hlavní trase, nebo pokud jim nevyhovuje, aby si vymysleli trasu vlastní. Budete-li chtít svoji trasu zveřejnit a pozvat další poutníky, můžete se přihlásit na adrese cpr@apha.cz. Na výchozích místech pouti budou pro poutníky připraveny texty modliteb a písní, aby bylo možné cestu prožít v určité usebranosti a rozjímání o Božím milosrdenství. Pouť vyvrcholí poutní mší svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně od 14.30 hodin. Při poutní mši svaté proběhne sbírka, jejíž výtěžek bude věnován organizaci Cesta domů, která se snaží formou domácí paliativní péče prokazovat lidské milosrdenství umírajícím.

Svatý rok je pokaždé jedinečným časem, ve kterém je možné získat zvláštní Boží požehnání a Boží milost. Věříme, že k tomu přispěje i naše putování farností a rodin.

(jš)

Plakátek ke stažení zde

Plánek hlavní trasy pouti

57558


 

Ludmila Pivoňková 18. 03. 2016