Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2003 - slovo biskupa k pouti

Předposlední sobotu měsíce května se bude konat pouť rodin Pražské arcidiecéze do Jablonného v Podještědí, k naší paní Zdislavě. Středem pozornosti této pouti bývají děti. Kde jsou děti, tam je církev budoucnosti, církev živá. S vděčností myslime na ty, kteří v rámci diecéze nabízejí pomoc rodinám. Poděkování patří všem, kteří spolupracují s Centrem pro rodinu. Je jich dlouhá řada. Slouží rodinám tím, že připravují mladé lidi na manželství, rodiny jsou středem jejich pozornosti. Jistě se to projeví i při pouti do Jablonného. Dobře vést a vychovávat děti není maličkost. Církev si váží otců a maminek, kteří vytvářejí pro své děti přístavy bezpečí a prostředí láskyplné důvěry. Věřící rodiče zprostředkovávají svým dětem setkání s živým Bohem, s církví. Není to především výsledek výuky, ale osobního příkladu živé víry. To má cenu zlata. Poslední dobou se zdá, že věřící rodiny v katolické církvi se nebojí mít více dětí. Před několika dny jsem navštívil jednu vesnickou farnost v Královéhradecké diecézi. V době, kdy se zavírají školy pro nedostatek dětí, tam poprvé otevřeli dvě první třídy místo jedné. Jak je to možné? Je tam dost věřících.

V měsíci květnu si budeme společně připomínat maminku, která má jedinečný titul Matka Boží. Ona dobře ví, jaké to je vychovávat dítě. Neodmítnout Bohu žádné přání, sloužit životu. Ráda bude pomáhat komukoliv z vás, i našim rodinám. Vyzná se v tom, vždyť jí byl svěřen Boží Syn. Proto znovu odevzdejme do její ochrany sebe, naše děti, naše rodiny.

+ Karel Herbst

Ludmila Pivoňková 03. 09. 2004