Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2002 - Kristus Pán umřel i za Pražáky

"Pražáci jsou všude, řekl by si dneska člověk, kdyby se rozhlédl kolem. Ale Kristus Pán umřel i za ně." Tímto osobitým úvodem zahájil pomocný pražský biskup Jaroslav Škarvada druhou květnovou sobotu mši svatou v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Ke hrobu patronky rodin - svaté Zdislavy sem "doputovali" věřící z pražské arcidiecéze.

K tomu, aby se pouť rodin nestala jen hezkým sobotním ,poznávacím zájezdem", měla napomoci brožurka vydaná Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Tento materiál sloužil k týdenní duchovní přípravě na samotnou "akci". Obsahuje žalmy, děkovné modlitby a náměty ,k zamyšlení nad vztahy v rodinách.

Během promluvy při mši svaté před asi tisícovkou věřících se biskup Škarvada věnoval většině témat, která se ohroženého organismu jménem rodina dotýkají, ať už je to výchova, manželský vztah či rodina v dnešním světě. Na téma manželské lásky uvedl: "Čím jsou manželé starší, tím víc by se měli mít rádi. Není to tenprvotní plamen, ale měl by to být žár. Když dědeček o holi políbí babičku, možná to vypadá směšně. Ale ten polibek má větší váhu, než měl ten jejich první."


O modlitbě v rodině řekl: "Rodina dýchá, a kyslík přichází z modlitby. To je velká věc - už jenom tím, že se rodina sejde z jiného důvodu, než je sledování televize!" Po mši svaté, při níž se bohužel trochu zapomnělo na dětské účastníky, následoval další program. Většina poutníku navštívila hrob světice, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 750 let. Připraveno bylo hudebně-dramatické pásmo Popelka nazaretská a duchovní program, na děti čekalo kouzelnické vystoupení.

Nakonec mohli "Pražáci" navštívit malebný hrad Lemberk a Zdislavinu studánku. Zde, při pohledu na průzračný pramen mizející v nevábné, líné říčce, mohli přemýšlet, co to dnešní duchovní občerstvení přinese do jejich života a jak se vyvarovat všednosti a strnulosti, která nesvědčí ničemu - ani křesťanské rodině.

Ondřej Turek pro Katolický týdeník č.21 z 26.5.2002, str. 7 - text tohoto článku na www.katyd.cz bohužel nenaleznete.

14. 07. 2015