Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2002 - ohlédnutí za poutí

V sobotu 11.5. jsme uspořádali diecézní děkovnou pouť rodin do působiště sv. Zdislavy - Jablonného v Podještědí - při příležitosti 750. výročí její smrti (1.1.1252). Součástí přípravy byla také vydaná brožura Modlitba rodin. Naši výzvu zaznamenala řada lidí, z více pražských i mimopražských farností si zorganizovali autobusové zájezdy a skutečně mohutně podpořili tuto akci a myšlenku. Oslovila vlastně všechny věkové kategorie, bazilika se zaplnila poutníky od kojeneckého věku po seniory. A promluva pana biskupa Škarvady je kupodivu také obsáhla všechny, jak jsme se dověděli z reakcí.

Program jsme museli operativně měnit, naštěstí ne podle počasí - to bylo objednáno dobře. Po pauze na občerstvení následovalo v kostele hudebně-dramatické pásmo Popelka Nazaretská podle básnické předlohy Václava Renče v podání 15 účinkujících členů kapely Franciscana. Na něj navazovalo kouzelnické představení pro děti, které si vzali na starost saleziánští novicové (a kouzlilo se jim špatně, protože pro veliký zájem neměli ani dostatečný odstup od diváků), současně s možností pro rodiče popovídat si o životě v manželských společenstvích. Osamělí rodiče, kterým se manželství nevydařilo, se setkali spolu s P. Forbelským z Arcibiskupského semináře, povzbudit je přišel i pan biskup. A samozřejmě tu byla ještě možnost návštěvy Zdislaviny studánky a hradu Lemberka, kterou také část lidí zvolila. U vchodu do hrobky byla stále fronta, každý chtěl přednést svoje osobní záležitosti.

Měli jsme s sebou dokonce dvorní fotografku pro dokumentování.

Tak velký zájem o duchovní akci nás mile překvapil a vede k myšlence navázat i v budoucnu na tento zřetelný signál a věnovat se také univerzálním a masovým akcím, kromě našich úzkých, speciálních programů. (Ostatně pro děti a starší lidi nepřipravujeme téměř nic.)

Zřejmě mnoho lidí chápe jasně to, co vyslovil i pan biskup: Rodinný život je pro nás jedinou cestou ke svatosti, jednoznačně danou možností autenticky svědčit o Boží přítomnosti a lásce v nás, v našich rodinách, i o Božím milosrdenství v čase, kdy naše projevy nejsou neseny láskou… V době novény k Duchu sv. byla příležitost mnohé zhodnotit, ocenit i vyprosit.

Zdislava Boštíková pro Zpravodaj YMCA - Živá rodina 6/2002.

14. 07. 2015