Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2002 - přímluvy k poutní mši

Prosíme tě za tvou Církev, aby dokázala světu vydávat svědectví o zmrtvýchvstalém Kristu.

Prosíme tě za všechny rodiny naší diecéze. Obnov je svým Duchem.

Prosíme tě za rodiny, které víra v Krista nespojuje. Ať ve vzájemné lásce uskutečňují Boží dobré plány.

Prosíme tě za neúplné rodiny. Ať v chápajících bližních najdou oporu.

Prosíme tě za osamělé lidi. Ať v samotě najdou i Tvou blízkost.

Prosíme tě za rodiny v místech válečných konfliktů. Ochraňuj je a posiluj.

Prosíme tě za rodiče nemocných a postižených dětí. Buď jim dárcem naděje a síly.

Prosíme tě za manžele, kterým nebyl dán dar rodičovství. Dej jim široké srdce pro potřebné bližní.

14. 07. 2015