Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2002 - putovali jsme za svatou Zdislavou

Myšlenka pouti rodin na poděkování za dar rodinného společenství zaujala naše sousední farnosti, Modřanskou a Lhoteckou, objednali jsme dva autobusy a připravili společné putování. Přijali jsme s potěšením modlitební přípravu na pouť, byla pro nás obohacením, jak pro jednotlivé rodiny, tak pro manželská společenství.

Vyrazili jsme brzy ráno společně s našimi duchovními otci P.Janem a P.Bedřichem. Cesta nám rychle uběhla díky "návštěvě paní Zdislavy z Lemberka", která nám o sobě "v improvizovaném rozhovoru" vyprávěla. Také jsme sesbírali úmysly, za které jsme se pak společně modlili. Program pouti byl pestrý a intenzivní. Přijali jsme nabídku ve svobodě, protože nebylo v lidských silách se s dětmi zúčastnit všeho. Ústředním bodem byla jistě společně slavená mše svatá. Přimlouvali bychom se za to, aby se příště myslelo víc i na děti. (Jedna z písemných odpovědí na otázku, co by se příště mohlo udělat jinak, zněla: "aby bylo vidět, nebo koupit periskopi"). Délku mše a celé situaci odpovídající vrtění a zlobení dětí jsme přijali jako obtíž patřící k pouti. Byli bychom rádi, aby i pro ně byla taková pouť duchovním povzbuzením. Pro nás byla oslovující promluva Mons.J.Škarvady a děkujeme také za přímluvy, ve kterých bylo pamatováno na všechny. Naše víra a vděčnost byla posílena.

Společná procházka rodin z farností ke Zdislavině studánce a na Lemberk zakončila naše putování. Cestou domů jsme sbírali tentokrát díky pro společnou modlitbu a rodiče řešili kviz o putování v bibli. Kromě pamětního listu pro dospělé a obrázků sv.Zdislavy pro děti jsme si z pouti odnesli radost a pokoj, který je známkou Boží blízkosti.

PS.: V úterý po pouti na setkání maminek na Lhotce se jedna maminka podělila o radost z toho, že v neděli po pout, na svátek matek, dostala po deseti letech od manžela květiny. Že by to byly první plody našeho putování?

Za rodiny z Modřan Sixtovi a ze Lhotky Šilhavých - pro Arcidiecézní zpravodaj 6/2002.

14. 07. 2015