Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2003 - přímluvy k poutní mši

Prosíme tě za tvou Církev, aby dokázala světu vydávat svědectví o zmrtvýchvstalém Kristu.

Prosíme tě za všechny rodiny naší diecéze. Obnov je svým Duchem.

Prosíme tě za manžele, kteří žijí vedle sebe a nemají sílu řešit problémy, které narušují jejich vztah. Ať znovu nalezenou poklad vzájemné lásky.

Prosíme tě za ty manžele, kteří přijali děti do náhradní rodinné péče. Buď jim oporou a dárcem síly.

Prosíme tě za rodiny, ve kterých si rodiče nerozumí s dětmi. Ať skrze odpuštění naleznou k sobě cestu.

Prosíme tě za rodiny, které se rozpadly. Ať neztratí odvahu obracet se k tobě a ať je společenství věřících nepřestává přijímat s láskou.

Prosíme tě za muže a ženy, kteří sdílejí společný život, ale obávají se rozhodnutí k uzavření trvalého manželství. Buď jim světlem k pravdivému pohledu na svou situaci.

Prosíme tě za všechny, kdo v našich rodinách zemřeli. Přijmi je k sobě a ukaž jim svou tvář.

Sestavilo CPR.

14. 07. 2015