Vyhledávání Menu

Pouť rodin do Jablonného v Podještědí 11.5.2002

V sobotu 11. května se uskutečnila děkovná pouť rodin pražské arcidiecéze do Jablonného v Podještědí u příležitosti 750. výročí smrti svaté Zdislavy. Poutní mši svatou v 11 hodin v bazilice sv. Vavřince, která byla zcela zaplněna poutníky, celebroval mons. Jaroslav Škarvada.

Ve 13 hodin většina poutníků shlédla představení hudebně dramatického pásma Popelka Nazaretská v podání "Capella Franciscana". Ve 14 hodin následoval dělený program. Stovka dětí se zúčastnila kouzelnického představení, které zajistili salesiánští novicové z Prahy - Dolních Počernic. Vedoucí Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském vedl diskusní setkání na téma "Jak se (ne)daří našemu společenství rodin". Program pro osamělé rodiče moderoval P. Antonín Forbelský. Ovdovělí, rozvedení rodiče i svobodné maminky měly možnost krátce pobesedovat i s otcem biskupem Škarvadou. V odpoledních hodinách část poutníků využila krásného počasí k návštěvě míst spjatých s životem patronky rodin: Zdislaviny studánky a hradu Lemberka.

Zprávu pro Tiskové středisko ČBK sestavilo CPR.

Přímluvy k poutní mši 
Kristus Pán umřel i za Pražáky
Modlitba rodin 2002
Ohlédnutí za poutí
Z pohledu Centra pro rodinu
Putovali jsme za svatou Zdislavou

14. 07. 2015