Vyhledávání Menu

Pouť k bráně milosrdenství 2016

Pouť farností a rodin ke Svaté bráně jsme v Pastoračním středisku společně s dobrovolníky začali plánovat hned po zahájení roku milosrdenství a datum 30. 4. bylo stanoveno dřív, než mu začalo konkurovat biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba. Nakonec jsme termín pouti neměnili a vzali jsme nového pastýře do svých poutních úmyslů.  

60862

Předpověď počasí slibovala po dlouhé době krásný a teplý den, a to se také beze zbytku vyplnilo. Z Modřan od kostela Nanebevzetí Panny Marie se vydalo na nejdelší pouť 12,7 kilometrů asi šedesát poutníků. Do lhoteckého kostela Panny Marie královny míru vstoupili za zpěvu písně Tisíckráte pozdravujem Tebe… Po krátkém občerstvení a společné modlitbě se průvod více než sta lidí opět vydal na pochod. Vpředu se v nesení poutnického kříže střídali hlavně muži. Cesta vedla nejen ulicemi města, ale také krásnou rozkvetlou přírodou. Při přecházení rušnějších ulic nám pomáhali policisté, kteří měli doprovod a bezpečí poutníků na starosti. Však také bylo slyšet hlasy, že je příjemné zakusit takovou ochranu.

U dřevěného, původně provizorního, kostelíka sv. Františka na Habrovce se připojili další poutníci a po polední modlitbě jsme vykročili směrem do Michle, kde byla kratší pauza na občerstvení. Pro mnohé poutníky byl kostel Narození Panny Marie překvapením, protože v těch končinách ještě nikdy nebyli.

U dřevěného původně provizorního kostelíka sv. Františka na Habrovce se připojili další poutníci a po polední modlitbě jsme vykročili směrem do Michle, kde byla kratší pauza na občerstvení. Pro mnohé poutníky byl kostel Narození Panny Marie překvapením, protože v těch končinách ještě nikdy nebyli. 

Proud putujících se opět rozrostl o zástupce farnosti sv. Anežky a telefonem se ohlásili poutníci z Chodova, kteří čekali na trase… Zároveň vyrazily rodiny s nejmenšími dětmi od kostela sv. Václava v Nuslích. Celkem dvacet dospělých a patnáct dětí, z toho šest v kočárku. Nejmladšímu poutníčkovi byl právě týden. Ukázalo se, že děti během cesty nepotřebují speciální program, vlastní putování skýtalo dostatek podnětů. Občas bylo potřeba se zastavit a dopřát jim chvilku změny na dětském hřišti. Poslední úsek pouti vedl rozkvetlými Havlíčkovými sady. Všichni zdárně překonali prudké stoupání a Svatou branou milosrdenství prošel úctyhodný zástup více než 250 poutníků, který vzbuzoval pozornost kolemjdoucích.

Ačkoliv se zdálo, že původně plánovaný čas poutní bohoslužby se nepodaří dodržet, poslední putující dorazili těsně před půl třetí. Chrámem Nejsvětějšího Srdce Páně se rozléhal Hymnus Svatého roku milosrdenství, který inspiroval k rozjímání a ke chvále. Hlavní celebrant P. Benedikt Hudema absolvoval pouť společně s těmi nejmenšími, protože v současné době působí v kostele sv. Václava v Nuslích. U oltáře nebyl sám, se svými farníky přišlo dalších osm kněží. Zapojili se také ministranti z různých farností, a tak oslava Božího milosrdenství byla opravdu důstojná a zároveň osobní a živá. Poutní bohoslužby se účastnilo okolo 450 lidí a jejich skutkem milosrdenství se stala také sbírka na podporu hospicové péče Cesty domů, která činila 31 091 korun. Všem, kteří pomohli vytvořit pěkné společenství, patří velký dík. 

http://www.apha.cz/mile-dozvuky-pouti-farnosti-a-rodin 

(jš)

Ludmila Pivoňková 04. 05. 2016