Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2.6.2007 na Tetín přímluvy

Prosíme tě za tvou Církev, aby dokázala světu vydávat svědectví o zmrtvýchvstalém Kristu.

Prosíme tě za všechny rodiny naší diecéze. Obnov je svým Duchem.

Prosíme tě za muže a ženy, kteří sdílejí společný život, ale obávají se rozhodnutí k uzavření trvalého manželství. Buď jim světlem k pravdivému pohledu na svou situaci.

Prosíme tě za rodiny, které přicházejí do naší vlasti z politických či ekonomických důvodů, ať není pošlapávána jejich důstojnost.

Prosíme tě za manžele, kteří žijí vedle sebe a nemají sílu řešit problémy, které narušují jejich vztah. Ať znovu naleznou poklad vzájemné lásky.

Prosíme tě za rodiny, ve kterých si rodiče nerozumí s dětmi.  Ať skrze odpuštění naleznou k sobě cestu.

Prosíme tě za rodiče nemocných a postižených dětí. Buď jim dárcem naděje a síly.

Prosíme tě za manžele, kterým nebyl dán dar rodičovství. Dej jim široké srdce pro potřebné bližní.

Prosíme tě za rodiny, které se rozpadly. Ať neztratí odvahu obracet se k tobě a ať je společenství věřících nepřestává přijímat s láskou.

Prosíme tě za osamělé lidi. Ať v samotě najdou tvou blízkost.

Prosíme tě za všechny, kdo v našich rodinách zemřeli. Přijmi je k sobě a ukaž jim svou tvář.

Bože, do tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme, neboť ty sám jsi Původce a Dárce všeho dobra, jsi naším Ochráncem a milujícím Otcem. Odevzdáváme se s důvěrou tvému milosrdenství a tvé moudré prozřetelnosti. Skrze Krista, našeho Pána.

Ludmila Pivoňková 14. 07. 2015