Vyhledávání Menu

Hampton Keatley IV, PROČ MUŽI NEMLUVÍ

UKÁZKA

Mnoho lidí se řídí teologií předpisů. Teologie předpisů zdůrazňuje falešný příslib jistoty. Teologií předpisů myslím víru, že dokážeme-li najít správný soubor pokynů nebo zásad a pak se jimi budeme dokonale řídit, bude život fungovat. My se opravdu rádi řídíme nějakýmí pokyny. To je jeden z důvodů, proč jsou tak populární knihy „jak si pomoci sám“, sjezdy „Mužů, dodržovatelů slibů“ a „Semináře rodinného života“. Obyčejně z nich odcházíme se seznamem věcí, které je třeba udělat. Někteří lidé čtou knihy, navštěvují konference a odcházejí přesvědčeni o svých hříších a znovu rozhodnuti více důvěřovat Bohu na jejich životní cestě. Ale jiní odcházejí z konferencí s novým souborem pokynů k následování. Teologie předpisů říká: "Jestli si uklidím ponožky, umyji kuchyň místo mé ženy a vzdám se fotbalu v pondělí večer, pak bude mé manželství úžasné". A když to nebude fungovat, dojdeme k závěru, že tyto pokyny byly nesprávné, a začneme hledat jiný seznam. Nikdy si neuvědomíme, že se musíme naučit, jak se chovat ke svým ženám.


 Myslím, že jeden z nejlepších úryvků a jeden z nejvíce zneužívaných úryvků je Ef 5,25. Říká, že muži mají milovat své ženy tak jako Kristus miloval církev a obětoval se za ni. Slyšel jsem lidi, kteří na základě tohoto úryvku vyučovali, a vyplynulo jim z toho, že se musíme pro své ženy obětovat. Potom podávali vlastní seznam věcí, které bychom měli dělat, abychom se obětovali. Ale celá myšlenka tohoto úryvku je, že Kristus přišel na zem, aby budoval vztahy s lidmi. My jsme Ho odmítli a zabili. Pro manžela to znamená, že se musí své ženě přiblížit a vybudovat s ní vztah. V tomto procesu ho ona může odmítat, přít se s ním, zklamat ho, neodpovídat mu, zraňovat ho atd. Tak se vytváří oběť - v ochotě býti zraňován v procesu, kdy se obracím k své ženě. Ta oběť se vytváří v ochotě vejít do chaosu a tajemství vztahu.

 

 

Ludmila Pivoňková 18. 08. 2015