Vyhledávání Menu

Rodina - skvělý Boží nápad

Nedávno mě oslovil výrok pana profesora Petra Pokorného z Evangelické teologické fakulty, který řekl: "Bída světa není v moci darebáků a tunelářů, ale v tom, že dobří, slušní a hodní ztrácejí naději. Ti mohou svou skepsí rozložit společnost." Tato slova podle mého názoru velice dobře komentují způsob, jakým my, věřící, často hovoříme o rodině a manželství. Příliš si možná všímáme povrchních klišé o krizi, či dokonce postupném zániku těchto institucí. Méně už vnímáme to pozitivní, co manželství a rodina přinášejí a co podle odborníků budou přinášet i v budoucnu.


Doktor Josef Zeman, respektovaný znalec naší i evropské rodinné politiky, říká: "Rodina sice pozbyla ve prospěch státu řadu sociálních funkcí, zdá se však, že roste její nenahraditelnost jako vztahového a emočního zázemí jedince, který je vystaven vzrůstajícímu tlaku stále komplikovanější společnosti. Nároky společnosti vědění (takto je někdy nazývána současná postindustriální společnost) podle mého názoru tuto funkci rodiny zásadním způsobem zvýrazní." Již dnes je jasné, že rodina založená na trvalém vztahu otce a matky je to nejlepší prostředí pro vývoj dítěte. A každé jiné společenství, párové či skupinové, je pouze na tolik pro dítě přínosné, nakolik se mu daří kopírovat funkce klasické rodiny. Přes všechny krize a rozpady, hříchy a vzájemné trápení, kterými může rodina procházet, se ukazuje, že se jedná o "skvělý Boží nápad", jehož plnější poznání a uznání od nás lidí je teprve před námi.

JM (10.3.2005)

 

Ludmila Pivoňková 18. 08. 2015