Vyhledávání Menu

Pouť rodin do Hrusic se i přes déšť vydařila

Jedenáctá pouť rodin 1.6.2013 nabídla kromě bohoslužby také další zajímavý program.

Mši předcházela katecheze pro rodiny, kterou vedli manželé Alena a Pavel Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu v Českých Budějovicích.

Hlavním celebrantem mše svaté od 11.00 hodin v kostele sv. Václava byl Mons. Aleš Opatrný, Th.D., kanovník vyšehradský. Po mši se poutníci občerstvili poutními dorty Marlenka na faře.

 Velký úspěch u dětí mělo rodinné autorské divadlo zaměřené na pohádkovou tvorbu „Fígl“ s představením Mauglí i vystoupení dětského folklorního souboru MIKEŠ (pořádala obec Hrusice). Obě vystoupení se konala kvůli silnému dešti v sokolovně.
Pouť uzavřela beseda Mons. Opatrného s rodinami.

V době pouti probíhal Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady a Den otevřených dveří na stálé výstavě modelů Ant. Jedličky na Obecním úřadu.

Pouť rodin 2013

Pouť rodin 2013

Pouť rodin 2013

Pouť rodin 2013

Pouť rodin 2013

Pouť rodin 2013

Pouť rodin 2013

Pouť rodin 2013

Pouť rodin 2013

14. 07. 2015