Vyhledávání Menu

Rozhovor do Arcidiecézního zpravodaje

  • Mohl byste konkretizovat, v čem spočívá péče o rodinu, kterou CPR poskytuje?

Jiří Musil: Centrum pro rodinu je zaměřeno na pastoraci rodin a manželů. Rodinná pastorace má své místo především ve farnostech, ale zkušenost ukazuje, že některé oblasti je výhodnější zabezpečit na úrovni diecéze. Od samého počátku v roce 1994 se věnujeme různým formám příprav snoubenců na život v manželství. K této oblasti jsme v posledních letech připojili programy pro manžele 21. století, tedy pro ty, kteří vstoupili do manželství v uplynulých 5 letech. Křesťanská psychologická poradna při Centru nabízí bezplatně služby dospělým klientům s partnerskými i osobními problémy. Dalším širokým celoročním programem je pastorační péče o osamělé maminky, tedy vdovy, rozvedené a svobodné matky. Pro rodiny (úplné i neúplné) organizujeme pravidelně z pověření arcibiskupa diecézní poutě rodin, na kterých zajišťujeme doprovodsný program pro rodiče i děti. V příštím roce se takováto pouť uskuteční 2. června na Tetíně. Důležitou oblastí naší práce je i činnost informační o prorodinných aktivitách v diecézi i v celé republice. V rodinné pastoraci v současné době působí kromě diecézních center pro rodinu i různé křesťanské občanské iniciativy. Ze středisek Arcibiskupství jsme byli před deseti lety jedni z prvních, kteří jsme začali využívat při naší práci vlastní internetovou prezentaci. V poslední době spolupracujeme se serverem help.vira.cz, pro který stále častěji odpovídáme na dotazy týkající se rodiny a partnerských vztahů.¨A na příští rok chystáme programy pro matky na mateřské dovolené a pro rodiče, kteří si chtějí prohloubit své dovednosti při výchově dětí.  • Jaký je o Vaše služby zájem? Kdo především jich využívá?

JM: Poměrně značný zájem o společné přípravy na život v manželství je dán jednak dobrou spoluprací s duchovními v Praze a jednak specifickou situací v hlavním městě - velká koncentrace mladých lidí kolem 30 let věku. Stoupající poptávku po konzultacích je možné pozorovat i v křesťanské psychologické poradně, takže ne vždy se daří najít brzký termín. Velký zájem o programy pro ženy žijící v manželství je dán jistě mimo jiné i větší potřebou žen sdílet se. Těší nás zájem mladých lidí o naše přednášky o partnerských vztazích na středních a vyšších školách. Radost nám působí, když se o naše programy zajímají bohoslovci a další studenti teologie, a to jak v rámci náslechů, tak při psaní diplomových prací. A potom je to naše mnohaleté působení na internetu, které je z hlediska počtu kontaktů jednou z našich nejvýznamnějších aktivit.  • Jak se ve vaší práci projevuje rozpor mezi vnímáním manželství a rodiny církví a sekulární společností?

JM: V naší každodenní praxi se setkáváme s lidmi, jejichž zkušenost se životem v církvi je malá nebo žádná. Například na přípravách na život v manželství tvoří tito lidé mnohdy většinu. V souladu s papežovými slovy, kterými reagoval v rozhovoru na téma rodiny, se snažíme o to, aby i tito lidé poznali, že "křesťanství, katolicismus není nějaká sbírka zákazů, nýbrž pozitivní volba. … Je tedy důležité ukázat nejdříve, co chceme. Pak teprve lze vidět, proč něco nechceme." Naši dobrovolní spolupracovníci žijí svůj život v křesťanských rodinách. V programech Centra se snaží svědčit o tom, že přes všechny krize a rozpady, hříchy a vzájemné trápení, kterými může rodina procházet, se ukazuje, že rodina je "skvělý Boží nápad", který stojí za to s Boží pomocí žít.  • Co o současné rodině vypovídají statistiky?

JM: Při pohledu na statistiky je třeba se vyvarovat povrchních závěrů jako "rodina je v krizi" či "každé druhé manželství se rozvádí". Nesmíme opomíjet to pozitivní, co manželství a rodina přinášejí a co podle odborníků budou přinášet i v budoucnu. Ano, ubývá uzavřených sňatků, rodí se méně dětí, přibývá rozvodů, volných soužití či manželství na zkoušku a tento trend se nikterak nevyhýbá ani věřícím. Na druhé straně např. výzkumy ukazují (a naše praxe to potvrzuje), že u mladých lidí se rodina těší stále velké vážnosti. Odborníci říkají, že roste nenahraditelnost rodiny jako vztahového a emočního zázemí jedince, který je vystaven vzrůstajícímu tlaku stále komplikovanější společnosti. Nároky společnosti vědění (takto je někdy nazývána současná postindustriální společnost) tuto funkci rodiny pravděpodobně zásadním způsobem zvýrazní. A nezapomínejme, že přes všechny problémy rodina stále zůstává jednou z nejstabilnějších institucí.  • Jak může každý z nás přispět dobrému životu rodin?

JM: Každý čtenář Zpravodaje může určitě přispět modlitbou. Modlitbou za rodiny ve svém bezprostředním okolí, nejen za ty, které procházejí viditelnými těžkostmi. Dále bych upozornil na potřebu vyváženého přístupu vůči rodině: Na jedné straně nevzdávat se křesťanského ideálu a usilovat oněj, na druhé straně nezatracovat a neopouštět ty, kteří tento ideál nežijí na 100%. A nakonec zkušenost ukazuje, že rodiny si bývají navzájem cennou pomocí. Ať už v bezprostředním okolí, v malých společenstvích, ve farnosti či v různých rodinných sdruženích. Rodina není jenom objekt pastorace, ale je také jejím významným subjektem. Snahou našeho Centra pak je, aby tato činnost rodin měla odborné a formační zázemí.

Fotografie ze setkání činných členů YMCA - Živá rodina, tedy manželů, kteří v minulosti spolupracovali nebo spolupracují s Centrem pro rodinu na jeho pastoračních programech.

 

Ludmila Pivoňková 18. 08. 2015