Vyhledávání Menu

Sexuální výchova předškolních dětí

Převzato z knihy Phyllis Chandlerová, Joan Burneyová: Až přijmete své dítě (Welcoming Your Child), Katolické arcibiskupství v Omaze, 1983 - 17. kapitola, "Sexualita". Český překlad pro CPR Otto Musil.


Naše sexualita je darem Božím a je dobrá


Vaše dítě potřebuje, abyste ho milovali a cenili si ho jako jedinečného člověka, a to vyžaduje také povzbuzení, aby se učilo o sobě. Součástí tohoto procesu je i vývoj sexuality.

Sexualita - to neznamená sex. Patří k identitě každého člověka, neboť rozlišuje muže a ženy. Tvoří základ lidské osobnosti. Sexualita je přítomna v dětech i dospělých, v lidech zasvěcených celibátu i sexuálně aktivních, ve starých a nemocných lidech stejně jako ve zdravých a mladých.

Sexualita začíná na počátku života a její vývoj je postupný proces trvající celý život. Sexuální výchova začíná při narození, ať už se někdo na její vyučování úmyslně zaměří nebo ne.

Bůh nás stvořil muži a ženami. Naše sexualita je darem Božím a je dobrá. Někteří lidé nevyjadřují svou sexualitu způsobem, který by byl shodný s Boží vůlí, ale to nic nemění na tom, že sexualita je dobrá.


Rozvoj sexuality podle příkladu


V úsilí pomoci svému dítěti, aby si vytvořilo silné a zdravé sebevědomí, budete také spoluvytvářet jeho sexualitu. Je to důležitá součást rozvoje vědomí osobní jedinečnosti. K poučení o sobě samém patří také poučení o vlastním těle, o tom, co znamená být chlapcem nebo děvčetem, mužem nebo ženou, o tom, jak byl stvořen život a konečně také o různých formách intimnosti jako výrazech lásky a citu.

Vaše malé dítě se mnohé ze sexuální výchovy, jako ve všem ostatním, naučí od vás. Způsob, jakým se dítěte dotýkáte a chováte je, způsob, jak reagujete na jeho zvědavost týkající se vás, jeho nebo jiných, způsob, jak jednáte se svým partnerem, to všechno bude zdrojem zkušeností, které silně ovlivní vývoj jeho postojů k sexualitě.

Mnohé z těchto postojů budou zrcadlem vašich. Přáli byste si, aby váš syn byl raději holčičkou než chlapcem? Pak on bude mít potíže s přijetím své sexuální identity. Necítíte rozpaky při používání správných názvů pro části svého těla? Ani váš syn nebo dcera je nebudou mít. Dovedete ovládat své vášně? Vaše dítě to zvládne též.

Je důležité si uvědomit a porozumět svým vlastním postojům, věcem, nad nimiž necítíte anebo cítíte rozpaky.

Jestliže vás trápí pocity viny nebo rozpaky nad vaší sexualitou, jak byste mohli zabránit jejich přenášení na dítě? Možná že sami potřebujete pomoc a poučení, abyste správně oceňovali a přijímali svou vlastní sexualitu.

V každém případě, ať už se zabýváte tímto tématem otevřeně nebo ne, poskytujete svému dítěti každodenní sexuální výchovu. Pochopení vlastních hledisek vám pomůže, abyste učili dítě tomu, co chcete, aby se naučilo.

Mnohé z dětských znalostí o způsobech, jak se k sobě chovají muži a ženy, budou odpozorovány ze vztahů mezi vámi a vaším partnerem. Je váš vztah láskyplný? Jak si vzájemně sdělujete své city? Jak se rozhodujete a řešíte své problémy? Jednáte-li spolu ve vzájemné úctě, vaše dítě pocítí, že také ono, ať už chlapec nebo děvče, je hodno úcty.


Jiné vlivy


Váš příklad dítě silně ovlivní, ale znalosti, které získá, budou pocházet z různých zdrojů. Je nemožné úplně děti ochránit od nejrůznějších zdrojů informací o sexualitě. Sdělovací prostředky jsou plné takových sdělení. Obsahují je dokonce i kreslené grotesky a rodinné televizní programy. Stejně tak i časopisy a noviny. Dítě se setká s postoji k sexualitě u svých kamarádů a u příbuzných.

Vzhledem k tomu, že váš vliv v prvních letech je větší než kterýkoliv z uvedených pramenů, musíte ho používat, abyste zajistili, že dítě bude hodnotit sexualitu tak, jak chcete vy. Stačí, když převezmete aktivní roli při odpovídání na otázky a při diskuzních postojích a když půjdete příkladem, jaký by podle vás mělo dítě následovat. Je zapotřebí, abyste poučovali nyní, protože vaše dítě se učí nyní a protože váš vliv je nyní největší.


Modely vývoje


I když se vývoj mění od jednoho dítěte k druhému, existují některé všeobecné modely vývoje sexuality u nejmenších dětí.

U nemluvňat je to všeobecný vývoj sebepoznání. Způsob, jak se svého dítěte dotýkáte a chováte je, mu říká, má-li nebo nemá-li svou lidskou hodnotu. Postoje druhých ovlivňují vývoj sebeúcty a sexualita je součástí tohoto procesu.

Nemluvně si tak postupně uvědomuje své vlastní tělo. Tak jako každé dítě objevuje své prsty na rukou i nohou a vlasy, tak objeví i své pohlavní orgány. Zkoumání vlastního těla je normální a zdravé a je také významné pro vytváření sebepoznání.

Když se z dítěte stává batole, jeho zájem o vlastní tělo se rozšiřuje a mění na zvědavost týkající se druhých a začíná si všímat rozdílů mezi muži a ženami.

Dnes, kdy hoši a děvčata často nosí stejné oblečení, mají stejné účesy a hrají si s podobnými hračkami, se někdy zdá, že jediné rozdíly, které lze pozorovat, jsou pohlavní. Tak pomáhá vývoj vlastní identity, tj. je-li dítě chlapec nebo děvče, k pochopení nejen vlastního pohlaví, ale i toho druhého.

Sourozenci, kteří se spolu koupou nebo předškolní děti sdílející tutéž koupelnu, poznají rozdíly v anatomii. Na jejich otázky odpovídejte otevřeně a poctivě. Uspokojíte-li zvědavost teď, nebude z toho pravděpodobně problém ani v pozdějším věku.

Také způsob získávání hygienických návyků má význam pro zdravou sexualitu. Děti vedené k rozpakům a hanbě nad vlastními tělesnými funkcemi, zvláště těmi, které úzce souvisejí s mužským nebo ženským pohlavím, budou mít těžkosti s přijetím sexuální identity. Přesvědčte se, je-li už vaše dítě schopno nácviku hygienických návyků (nezačínejte jen proto, že už jste unaveni z plen). Nešetřete pochvalami, chraňte se řečí o hanbě anebo trestů za nepovedené pokusy.

Na konci předškolního období se děti začínají zajímat o to, jak přicházejí děti na svět. Obyčejně se jejich zvědavost soustřeďuje na růst dítěte v lůně a způsob, jak se narodí. Mělo by se jim říci, že je k tomu třeba muže i ženy, aby se dítě narodilo. V tomto období však obvykle neprojevují zájem o to, jak proces početí probíhá. Mají stále největší zájem o fyzické rozdíly a je třeba je povzbuzovat, aby používaly správné názvy pro části těla.

Také už mohou vyžadovat soukromí při koupání či používání klozetu. Obvykle se to nestává dříve než v šesti nebo sedmi letech, ale respektujte je, kdykoliv o to požádají.

Podpora rozvoje sexuality, jak je zde popsána, se shoduje s křesťanským učením. Biskupská konference Spojených států připravila pokyny pro výchovu v oblasti lidské sexuality od narození do období dospívání. O dětech od 3 do 5 let se uvádí, že "projevují pozitivní reakce až zvědavost na své vlastní i cizí pohlavní orgány a charakteristiky v rámci příslušných mezí, více si uvědomují a chápou své vlastní tělo, cítí, že jsou tělesné funkce normální a dobré, používají správné výrazy pro části těla a dostávají správné informace o těhotenství, porodu a kojení, neboť se s těmito skutečnostmi jako děti setkávají". Tento přístup je založen na principech obsažených v křesťanské teologii.

Potřeba vašeho dítěte vyvíjet se a vyjadřovat vlastní sexuální identitu zahrnuje získání úcty k právům druhých. Dětská zvědavost orientovaná na sexuální identitu mu nedává právo na porušování potřeby soukromí u druhých. Na otázky týkající se toho, jak přicházejí děti na svět, nelze odpovídat na společenském shromáždění. Zvědavost na části těla neznamená, že se holčička může svlékat v obývacím pokoji.

I když děti musí vědět, že sexualita je dobrá, musí se také naučit, že jsou vhodná místa, doby a způsoby k jejímu vyjadřování. Můžete navrhnout přijatelné možnosti, například: "Musíš zůstat ve svém pokoji, když nejsi oblečen," aby se dítě dovědělo, že je v pořádku být nahé, ale že je k tomu účelu vymezeno místo. Když řeknete: "Najdeme nějaký obrázek, abychom se podívali, jak vypadá ženské tělo," sdělujete, že zvědavost je v pořádku, i když teta Jana nechce, aby se na ni koukalo, je-li ve vaně.

Odpovídejte na dětské otázky co nejjednodušeji. Když nebudete při diskuzi na rozpacích, zeptá se dítě na více věcí, pokud bude chtít. Nezatěžujte ho zdlouhavým vysvětlováním. V té chvíli může absorbovat jen málo. Používejte správnou terminologii. Děti mohou slyšet a používat slang, ale měly by znát pro části těla správné výrazy.

Snažte se dětské otázky neodkládat. Čas na odpověď je tehdy, když je zájem. Jistě, mohou být výjimky, ale když normálně odpovíte hned, bude dítě vědět, že se tématu nevyhýbáte.

V určitém období ovšem nebude znát vaše dítě všechna fakta. Čtyřletá holčička, jejíž maminka očekávala nové děťátko, dumala, jakého pohlaví asi bude. Řekla: "Musíme počkat, až se miminko narodí." Maminka se zeptala: "Jak to potom poznáme, bude mít růžovou nebo modrou peřinku?" "To se ví, že ne! Uvidíme, jestli bude mít dlouhé nebo krátké vlásky."

Povzbuzovat sexuální vývoj dítěte neznamená povzbuzovat, aby se sexem zabývalo. Některé fáze dětského vývoje nejsou přijatelnou formou chování v dospělosti. Muži a ženy nepoužívají společnou ložnici. Maminka, jejíž tříletý syn ji vidí nahou, si to nebude přát až mu bude šestnáct.

To jsou stupně dětského vývoje. Jsou-li potřeby dítěte uspokojovány, bude postupovat automaticky do dalšího stupně. Riziko problémů je větší, nejsou-li uspokojovány normální potřeby vývoje. Věk a dospělost přinášejí změny ve vývoji a plné vyjádření sebe sama na každém stupni růstu vede ke zdravé dospělosti.

Dosažení dospělé sexuality je jedním z aspektů jedinečného osobního vývoje vašeho dítěte a je součástí Božího plánu.


* * *

 

Ludmila Pivoňková 18. 08. 2015