Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2.6.2007 na Tetín

Pouť proběhla ve spolupráci s obcí Tetín a Římskokatolickou farností Beroun. Na doprovodném programu spolupracují sdružení Rodinné centrum Praha a YMCA – Živá rodina. Všem uvedeným organizacím děkujeme za vzornou spolupráci!

FOTOGALERIE FARNOSTI BEROUN (velmi pěkné!)

FOTOGALERIE NA STRÁNKÁCH KARDINAL.CZMši svatou v 10,00
na prostranství před kostelem sv. Ludmily celbroval Miloslav kardiál Vlk, arcibiskup pražský společně s generálním vikářem P. Michaelem Slavíkem, vikářem berounským P. Josefem Pecinovským a dalšími kněžími. Poutní přímluvy.

Odpolední doporovodný program:

13,00 vystoupení Ztracené kapely (její poslední CD Zpíváme si písničku 5), kostel sv. Ludmily,

14,30 přednáška prof. Jana Royta o ikonografii svaté Ludmily (jeho poslední publikace Slovník biblické ikonografie), kostel sv. Ludmily,

od 14,00 různé dovednostní aktivity pro děti a nabídka komunikačních cvičení pro manžele na pěti stanovištích po Tetíně; zajistila  YMCA - Živá rodina.

Během pouti bylo zajišťena příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Kateřiny, občerstvení ve stánku i z fary. Děti měly možnost projížďky na ponících. Podium pro mši svatou, obří stan pro občersvení poutníků a mobilní sociální zařízení zajistila firma Johnny Servis.

Umučení sv. Ludmily: Pařížský zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila, Národní knihovna České republiky XII.E.17, 2v (viz: http://www.manuscriptorium.com/). Zveřejněno s laskavým svolením Národní knihovny ČR.

 

Plakátek pouti
Mapka okolí Tetína podle http://www.travelguide.cz/
Jaké bylo na Tetíně počasí? (Déšť se Tetínu tentokrát vyhnul.)

Pouť rodin 2005 do pražské Lorety

Pouť rodin 2004 do Staré Boleslavi

Pouť rodin 2003 do Jablonného..

Pouť rodin 2002 do Jablonného..

14. 07. 2015