Vyhledávání Menu

Pouť rodin 31.5.2008 na Tetín

Pouť proběhla ve spolupráci s obcí Tetín a Římskokatolickou farností Beroun. Na doprovodném programu spolupracují sdružení Rodinné centrum Praha a YMCA – Živá rodina. Všem uvedeným organizacím děkujeme za vzornou spolupráci!

Mši svatou v 10,00 na prostranství před kostelem sv. Ludmily (obrázek JPEG)kostelem sv. Ludmily celebroval biskup Václav Malý společně s dalšími kněžími.

Přímluvy ke mši

Pouť rodin 31.5.2008 na Tetín proběhla!

Odpolední doporovodný program:

- 14,00 vystoupení Jiřího Černého s duchovními písněmi,

- od 12,30 různé dovednostní aktivity pro děti i rodiče ve spolupráci s občanskými sdruženími  Rodinným centrem Praha a YMCA - Živá rodina.

Během pouti bylo zajišťena příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Kateřiny (obrázek JPEG)kostele sv. Kateřiny, občerstvení ve stánku i z fary. Děti měly možnost projížďky na ponících. Podium pro mši svatou, obří stan pro občersvení poutníků a mobilní sociální zařízení zajistila firma Johnny Servis.

Plakátek k pouti (dokument Adobe PDF)Plakátek k pouti

Mapka okolí Tetína (obrázek JPEG) Mapka okolí Tetína podle http://www.travelguide.cz/

Pouť rodin 2007 na Tetín

Pouť rodin 2005 do pražské Lorety

Pouť rodin 2004 do Staré Boleslavi

Pouť rodin 2003 do Jablonného..

Pouť rodin 2002 do Jablonného..

14. 07. 2015