Vyhledávání Menu

Uskutečněná setkání

43649

Foto: Lucie Horníková / Člověk a víra


Specifika ženské a mužské výchovy  11. 3. 2017

– dvěma přednáškám P. PhLic. Mgr. Lukáše Engelmanna z Ostravy - Třebovic naslouchalo a rozjímalo nad nimi 110 žen. Přednášející, který je duchovním a zároveň psychologem, nastínil otázky ohledně hodnoty ženství a mužství, rozdílů mezi muži a ženami, jak se projevují ve výchově dětí, jaký mají dopad na jejich zralost a opouštění rodinného hnízda. Přednášející vycházel ze zkušeností rodinných terapeutů MUDr. V. Chvály a PhDr. L.Trapkové.

Sv. Terezie Z Lisieux – učitelka důvěry a lásky 8. 10. 2016

 
– díky přednáškám P. Pavla Poly, OCD a Kateřiny Lachmanové se okolo 120 žen učilo důvěře od sv. Terezie z Lisieux. Sdílení ve skupinkách šlo tentokrát hodně do hloubky nad otázkami:
  1. 1. Odnesla jsem si z původní rodiny schopnost důvěřovat na lidské rovině? Kdo z mých nejbližších mi byl nejvíc oporou, případně kdo mou důvěru nejvíc narušil?
  2. 2. Moje důvěra v Boha: Jak se vyvíjela/ vyvíjí? Narůstá, nebo spíš ochabuje? Co mi v tomto směru pomáhá, a co mi brán

Milosrdenství a modlitba   5. 3. 2016 

– sál Pastoračního střediska zaplnilo na 150 žen, které naslouchaly přednáškám Mons. Aleše Opatrného, Th.D.PhLic. Kateřiny Lachmanové, Th.D. na téma Modlitba a milosrdenství. Pár myšlenek z přednášky Kateřiny Lachmanové jako inspiraci k prožívání roku milosrdenství najdete v novinkách Centra pro rodinu. Nahrávky je možné si objednat na adrese cpr@apha.cz.

S láskou na něj pohleděl   10. 10. 2015

– tradiční rekolekce pro ženy s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. Celodenní program byl nesen tématem setkání bohatého mladíka s Ježíšem. Prostory pražského Pastoračního střediska (sv. Vojtěch) sloužily 170 ženám. Nahrávky promluv a kázání ze mše svaté si můžete objednat prostřednictvím e-mailu cpr@apha.cz 

Žena u studny – inspirace Terezií z Avily   28. 3. 2015

– přednášel P. Pavel Pola, OCD. Zúčastnilo se 110 žen, program zahrnoval přednášku inspirovanou myšlenkami španělské světice sv. Terezie z Avily, která v říjnu 2015 bude mít 500-leté výročí od narození. Součástí rekolekce byla možnost sdílení ve skupinkách, adorace, svátost smíření, mše svatá. Atmosféru se pokusila zachytit fotografka Lucie Horníková z iniciativy fotografů Člověk a víra.

Zdravá láska k sobě vs sebeláska   4. 10. 2014

– podzimní setkání 90 žen s PhLic. Kateřinou Lachmanovou, Th.D. v Pastoračním středisku, Praha 6. Na programu byla přednáška, sdílení ve skupinkách, osobní ztišení při odpolední adoraci, mše svatá, možnost svátosti smíření. Jako obvykle se na programu podílela paní Eva Jelínková - děkujeme za její mnohaletou spolupráci. Organizovalo PS - Centrum pro rodinu.

Pane, nauč nás modlit se   3. 5. 2014

– s P. Vojtěchem Kodetem OCarm. tradičně od 9 do 15 hod. v pražském Pastoračním středisku, Praha 6 pro cca 70 žen. Organizovalo PS - Centrum pro rodinu ve spolupráci s o. s. Centrem pro manželství a rodinu.

O radosti   1. 3. 2014 

– s P. Jakubem Sadílkem OFM pro cca 70 žen. Na programu přednášky, sdílení ve skupinkách, mše svatá. Organizovalo PS - Centrum pro rodinu ve spolupráci s o.s. Centrem pro manželství a rodinu.   

Konflikty a odpuštění   10. 10. 2009

Kotva naděje   28. 3. 2009

Identita a poslání ženy   25. 10. 2008

Nejsem sama   13. 10. 2007


Marta a Marie trochu jinak  17. 3. 2007

Sobotní setkání žen žijících v manželství. Na programu byly přednášky P. Vojtěcha Kodeta OCarm. a následné sdílení ve skupinkách i osobní ztišení a závěrečná mše svatá.

Pohostinnost srdce   14. 10. 2006

Sobota pro manželky byla tentokrát na téma Pohostinnost srdce. Na programu byly přednášky Dr. Kateřiny Lachmanové a následné sdílení ve skupinkách

Emoce v našem životě   12. 11. 2005

V sobotu 12. listopadu 2005 proběhlo  v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích po více než dvouleté odmlce setkání žen žijících v manželství. Setkalo se nás kolem 90 pod milým vedením Evy Jelínkové. Dopoledne proběhla přednáška na téma „Emoce v našem životě“, kterou nám přednesla Dr. Katka Lachmanová. Poté bylo sdílení ve skupinkách, které bylo vzájemně obohacující a povzbudivé. Po obědě nám Katka řekla něco k hořkosti a odpuštění a pak jsme setrvaly hodinu v tichu s Pánem, což byl nový prvek při těchto setkáních, myslím velmi vítaný. Setkání zakončil P. Jan Fatka mší svatou. Již teď se těší mnohé z nás na další setkání.                            Míla Musilová

Ludmila Pivoňková 17. 03. 2017